Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 2 november 2019

Det Arkturiska Rådet, 2 november 2019

Via Daniel Scranton

Är Ni Verkligen Vakna?

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har belyst många av de resurser som ni har till ert förfogande. Vi vill sätta strålkastarljuset på vad ni har inom er och vad som hela tiden är lätt tillgängligt för er, eftersom det är vår uppgift att stärka er och att påminna er om vilka ni verkligen är, så att ni kan förstå sanningen om er existens som Varelser av Källans Energi, maskerade till människor. Ni gör ett fantastiskt arbete, enligt vår mening, med att erkänna er Gudomlighet, men det kommer alltid att finnas mer. Ni kommer alltid att uppleva mer tillväxt.

Människor undrar ofta om de verkligen är vakna, eftersom de fortfarande har utmaningar, olösta problem och stunder som kan beskrivas som mycket egoistiska. Vi vill att ni ska veta att när ni en gång har vaknat har er resa bara börjat eftersom ni nu är medvetna, ni är medvetna om att ni har ett val. Ni kan välja att lära känna er Gudomlighet, eller känna er mycket små och obetydliga. Ni kan alltid välja på att känna er bemyndigade, eller att känna er som ett offer. Vi vill hjälpa till att höja upp er från att vara ett offer, så att ni kan se er själva som en skapande varelse. Vi vill att ni ska veta att ni nu sitter i förarsätet i era liv, och att det sker ett skifte i medvetandet.

Ni känner till det här om tidslinjer och om vibrationer. Så varför skulle det spela någon roll för er vad någon annan säger om när skiftet kommer att slutföras? Ni är inte fångar som väntar på villkorlig frigivning eller utslaget på er dom. Ni är skapande varelser, och det är dags att gå ännu längre på dessa resor mot tillväxt och expansion, som ni länge har varit på. Det är dags att njuta av den kunskap som ni har om vilka ni är. Det här är er tid! Det här är den uppvaknade människans tid, och det är dags för er att träda fram och leda resten av mänskligheten in i medvetandets högre nivå, som vi kallar den femte dimensionen. Andra kallar den fjärde dimensionen.

Så vi kommer att fortsätta att upplysa er om vad ni har på gång inom er. Vi, och andra som vi, ger er nedladdningar och nyheter, men de handlar om er. De handlar om vad ni kan göra och vilka ni har blivit, och era uppgraderingar är mycket naturliga. Det är er naturliga utveckling. De är era. De är inbyggda. Ni är de som förtjänar all heder för att ni stannar kvar på den här resan, och för att ni fortsätter i vetskap om att det kommer att bli utmanande för er. Men när ni möter dessa utmaningar och vet vilka ni verkligen är, kommer de att vara som en vårvind och faktiskt riktigt njutbara att möta.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...