Elohim via Galaxygirl med Video, 1 november 2019

Elohim via Galaxygirl med Video, 1 november 2019

 

https://www.youtube.com/watch?v=cPxlHG7lZrY

Vi är de gamla dagarnas Elohim som har återvänt. För tiden är en illusion liksom vår separation från Allt Som Är eller från varandra. Vi Elohim höljer dig i ljus och aktiverar dig från din näsa till dina tår. Vi ser allt som du är och allt du ska bli. Många av er är vi i mänsklig form. Många av er ser med ögon av forntida visdom och kunskap. Detta är för ett djupt syfte som snart kommer att avslöjas för er. För tiden är inne för att det massiva såret i hjärtat av mänsklighetens kollektiva medvetande skall transmuteras och omvandlas till ännu mer ljus och kärlek. När detta ljus strålar med stor kraft, kärlek och intensitet, kommer allt verkligen att förändras. De mörka vet detta och är mycket missnöjda, för deras tyrannitid är sedan länge förbi, den är över. Nu är tiden för frihet, glädje. Nu är tiden för att den sanna vägen skall avslöjas. (Jag ser dammiga nakna fötter på en grusväg omgiven av gröna fält.) Nu är det dags att gå med självförtroende och att lysa ert ljus som ni gjorde när ni var helgonen av det gamla. För ni är de nya helgonen. Ni är mycket, ni är många saker. Ni är källjus och ändå inom er har ni oändliga val och möjligheter för vem du kan bli, för vilka roller du kommer att spela. Men du kommer alltid att vara du, en fraktal av Källan.

Vi är Elohim. Många av er är vi som experimenterar med lek och form, för det är så vi växer och expanderar som ande. Välj kärlek. Välj mer kärlek, mer ljus för att berika ditt fält. Välj överflöd och universum kommer att konspirera för att behaga dig. För allt är en gåva till dig. Ser du? Hela denna upplevelse, oavsett hur svår vägen är, har varit en gåva med de största proportioner, för du hittar din verkliga skatt av det kristnade medvetandet inom dig. Många har exemplifierat detta. Många har blivit denna Kristusflamma i all sin härlighet. Och ni har dyrkat dem. Ni har ägnat er åt dem, ni har satt dem högt upp på ett altare långt utom räckhåll för er. Inte längre. Vänner, det här är möjligt för er alla. Detta är den stora undervisningen om Kristus. De inre vägarna för det stora mysteriet att vara ett med den Stora Fadern, den Stora Modern. Det finns allt inom er om ni fattar det, om ni hävdar att separationsprogrammering inte längre finns för er. Om fler av er gör det kommer det att brytas upp, upplösas som rök i vinden. Mycket vind blåser nu på er yta av Gaia. Mycket vind blåser inom människans kollektiva medvetande. Mycket förändring sker i mäns och kvinnors hjärtan. För nu finns kapitlet om en ny början och du är en ny skapelse om du väljer det. Du är klok, forntida, i din kunskap. Många av er är aspekter av oss. Det skulle alltid vara så. Vi, anstiftare av detta spel, skulle återvända för att det är klart. Vi är ledsna för djupet av förödelse och smärta. Men på den andra sidan av slöjan när de stora mysterierna avtäcks, när du bevittnar din oerhört inflytelserika del av detta kosmiska spel under åldrarna tror vi att du kommer att vara tacksam för att du valts att delta. Och så sträcker vi nu ut healingen till dig. Vi Elohim lägger våra eteriska händer på din rygg, baksidan av nacken, aktiverar dina chakra ett efter ett. Vi höljer dig med det högre ljuset från det Kristnade medvetandet som lockar dig till upptäckt. Lyssna på de inre viskningarna i ditt hjärtutrymme och avslöja din berättelse. Vi tror att du kommer att bli oerhört nöjd och upphetsad med vad du kommer att hitta. För vi är alla ett. Vi är Elohim. Vi har talat. Vi finns i närheten om du vill ansluta.

Vi är det Kristnade Medvetandet. Anslut. Återställ. Förnya. Bli ett med våra energier av salighet, av enhet av glädje, av ljus, av det högsta ljuset. Vi är en enorm översjäl av högsta ordningen. Vi är inom dig för vi är ett tillstånd av att vara det högsta du, som inte längre är förlorat utan hittas med djup inre kunskap. Vi är livet. Vi är gröna, ljusa. Vi är allt som de mörka hatar. Och så älskar vi dem. Vi älskar de mörka och vi önskar att ni ska utöva samma kärlek till dem. För ni kommer att växa och de kommer att utvidgas till denna möjlighet att läka, och i sin tur kommer ni, vänner, vägens änglar, att bli läkta. Vi ser er som stående i er kraft och det ger oss stor glädje för vi vet vilka ni är. Hela universum väntar med återhållet andetag för att se avslöjandet av er upptäckt av er själva. Vi skickar blommande ljusstrålar från de Kristnade strålarna in i din krona, som genomtränger och löser bort kvarvarande blockeringar. Vi deklarerar att ni nu är oblockerade. Vi deklarerar att ljusspråket, att kärleken blir mer flytande för er nu. För ni omvandlas till det vätskeformiga ljuset och färgerna från de Allra Högsta. Vi arbetar med mästare. Vi ser er alla som mästare, som likvärdiga oss, för ni är förlängningar av oss. Vi låser upp koderna med er om ni tillåter det.

Vi är det Kristnade Medvetandet, varelser av den högsta strålen, energier från det renaste av klart rinnande vatten som släcker de törstigaste av hjärtan, av själar trötta från dessa långa vandringar in i de lägre fälten av medvetande. Ni kommer att ha mycket att lära oss, att lära Alltet. För era erfarenheter är skattkistan av minnen som ligger djupt inom som ska räknas och värdesättas. För var och en är en lärdom av kärlek när de är läkta och renade. Se hur många lektioner, hur mycket kärlek ni har i era spargrisar? Ni är himmelens skatter. Gaia ska föras tillbaka från mörkrets djup till ljusets höjder som det verkligt magnifika väsen av ljus som hon är. Ni ska hedra henne. Vi hedrar alla för den här stora planen. Vi sträcker ut ännu mer helande strålar till dig, denna gång djupt in i ditt hjärta. Arbeta med oss. Se er som ljus, som bara ljus. Inom er kropp finns det bara ljus, bara kärlek, endast perfekt hälsa och välbefinnande, insvept i perfekt glädje. Det här är ert öde. Det här är er födslorätt. Det här är vem du är. Vi är det Kristnade Medvetandekollektivet. Vi andas på dig, döper dig i det flytande ljuset av det högsta sättet. Ni är redo. Frid.

galaxygirl

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...