Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 maj 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 maj 2019

Per Staffan 31 maj 2019

Arcturians (channeled messages)

You Are Not Making the Shift Happen ∞The 9D Arcturian Council

Ni får inte skiftet att hända ∞Det 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi har märkt hur mycket press de av er som är vakna lägger på er själva. Det är en annan typ av press än vad det flesta av mänskligheten upplever. Ni har er normala press som anpassar er till alla andra, men sedan har ni det extra trycket från att ni känner som om ni är de som gör att allt detta händer. Ni är de som måste rätta alla fel – det är hur det upprepas inom er. Ni är de som säkerställer att mänskligheten inte har någon mer felaktig start i uppstigningsprocessen.

Vi vill ta den pressen från er genom att låta er veta att ni bara upplever trauman från tidigare erfarenheter som Atlantis och Lemurien. Alla som är på Jorden just nu var en del av dessa högt utvecklade civilisationer, och för de av er som räknar efter just nu, oroa er inte. Vi kan förklara det, men det skulle vara en helt annan överföring. Ta bara vårt ord för att varje människa var representerad på något sätt i Atlantis eller Lemurien, eller så har ni har tagit upp de här minnena som era egna som ni skulle ha gjort om ni skulle ha gått in i en annan persons liv.

Så med tanke på att ni alla bär dessa trauman inom er är det inte någon överraskning att ni sätter så mycket press på er för att bära mänskligheten framåt in i den femte dimensionen. Ni vill inte bara släppa det trauma som ni upplevde när Atlantis föll och när Lemurien föll, utan ni vill också göra allt som står i er makt för att se till att mänskligheten inte går igenom en annan katastrofal händelse som dessa. Vad ni gör nu kommer faktiskt att bli en ännu större prestation eftersom det finns så många i fysisk form nu och för att hela mänskligheten är involverad i detta skifte i medvetande.

Det handlar inte bara om en civilisation. Det handlar om alla nationer över hela världen, och ni är där som de vakna, som håller ljuset. Ni är där och gör skiftet enklare för er själva och andra, men ni är inte där för att få det att hända, och ni är inte där för att se till att det är fritt från alla katastrofala händelser. Det är ett beslut som ni kommer att ta som ett kollektiv, och ni kan också vara säkra på att det är en mycket naturlig sak som händer.

Det är helt enkelt dags för hela detta universum att skifta. Så även om vi säger att mänskligheten och Jorden kommer att bli den första dominon som faller och har en rippelverkan för resten av galaxen och resten av universum, vill vi inte att ni ska ta på er detta. Vi vill inte att ni ser det som ert ansvar. Ni klarar det. Det är en garanti, och vad ni vill göra nu är att få den bästa möjliga erfarenheten av det. Så det är utmaningen framför er. Allt annat är redan omhändertaget.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft nöjet av en förbindelse med er. ”

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...