Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 9 juni 2019

Det Arkturiska Rådet, 9 juni 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har noterat med stort intresse hur långt ni kan gå för att skydda er känsla av att ha rätt, eller att vara på rätt sida om en fråga. När ni bekänner er till en ideologi, ett politiskt parti, eller någon annan form av rörelse, då förknippas ni med den. Och det är något ni alltid bör vara försiktiga med. Ni vill alltid låta er hjärna expandera med resten av ert medvetande. Er hjärna är inte orsaken till att ni har ett medvetande. Ni har en hjärna eftersom ni är medvetna, och för att ni expanderar.

Ni vill att allt som ni underhåller med det sinnet ska reflektera er expansion. Ni vill inte bekänna er själva till ett trossystem eller en uppsättning övertygelser, som begränsar er förmåga att se saker ur alla vinklar. Ni vill förstå vad den andra sidan vill och vad de har för syfte. Ni vill inte bara avfärda någon på grund av deras anknytning till ett visst politiskt parti, eller på grund av att de har ett annat sätt att se på något än ni själva gör. Var öppna och tillåt er själva att också vara spontana.

När ni är fast i ett visst trossystem, saknar ni flexibilitet. Och när ni saknar flexibilitet i era tankar och övertygelser, då saknar ni flexibilitet i er förmåga att agera efter er känsla i ögonblicket. Ni vill alltid lita på era känslor, vilket är en annan anledning till varför ni inte vill hålla fast vid era tankar. Ni vill inte hålla kvar tankar som begränsar er. Så vi rekommenderar att ni tillbringar så lite tid som möjligt i era huvuden, och ännu mindre tid med att argumentera med människor som inte håller med om de tankar och övertygelser som ni klamrar er fast vid, och anser vara de rätta.

Att vara övertygad om att ni har rätt kommer bara att tillfredsställa er för stunden. Att känna på det sätt ni vill känna måste vara er första prioritet. Det måste vara er första prioritet på grund av hur viktigt det är att känna på ett sätt som ni önskar att känna. Det beror på hur ni skapar er verklighet, och ju mer tid ni spenderar på att försöka ha rätt, eller vara på den ”rätta” sidan av en fråga, desto mer tid spenderar ni med att inte respektera dem som har en annan åsikt. Det är då ni inte uppmärksammar hur ni mår, och det är då era känslor börjar skapa en verklighet som ni inte vill uppleva.

Och då kommer ni förmodligen att skylla på alla andra för era problem, och det försvagar er. Vi är här för att stärka er och för att påminna er om hur dumt det är att ansluta sig till ett synsätt och sedan argumentera om det med andra som aldrig kommer att se det ur ert perspektiv. Det är därför vi uppmuntrar de av er som är uppvaknade att vara mer toleranta, de människor vi vet att ni kan vara.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...