Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 april, 2018

Erbjud din vibration ∞ Den nionde dimensionens arkturiska rådsförsamling

Var hälsade. Vi är den arkturiska rådsförsamlingen och vi är glada över att ha kontakt med er alla.

Ni ger alltid vad ni skickar ut till universum, oavsett om ni är medvetna om det eller inte. Oavsett om ni är medvetna om vad ni skickar ut, eller att ni gör det, sänder ni en signal till universum, och den signalen sänds genom era vibrationer.

Era ord, era handlingar och era känslor avspeglar er vibration. Det är inte de som avgör kvaliteten på det ni sänder ut i universum. De utgör exempel på det. De är spåren som ni kan se, höra och sätta fingret på.

En sann mästare bekymrar sig mera om vilken vibration han eller hon skickar ut än vad som händer just nu, eftersom en sann mästare inte bara förstår hur viktig vibrationen är – han eller hon har också träningen. Ni kan öva på att sätta er själva i den vibration ni vill skicka ut till universum, och vi rekommenderar er att göra det.

Vi rekommenderar att ni utför färre handlingar och sänder ut mer medveten vibration. Vi vet att ni är uppvaknade, ni är känsliga. Alltså vet vi att vi pratar med känsliga individer nu. Som känslig individ kan du enkelt tona in på din vibration. Allt som krävs för att erbjuda den vibration du önskar att universum ska erhålla från dig är lite fokusering och medveten andning. Innan du vet ordet av erbjuder du glädjen, kärleken, förväntan, friheten, överflödet.

Vad helst ni vill att ska reflekteras tillbaka till er i detta universum finns tillgängligt för er i detta nu, och det är mycket lättare för er att erhålla det än ni tror. Ni behöver inte tillbringa timme ut och timme in i meditation. Ni har spenderat ett helt liv med att bli känslomässigt påverkade, och var gång det hänt har ni erhållit lite kunskap om hur en vibration upplevs känslomässigt, och hur ni ska nå dit på ett medvetet sätt.

Erbjud era vibrationer hela tiden, på ett medvetet sätt, och se hur snabbt universum svarar.

Vi är den arkturiska rådsförsamlingen, och vi har glatt oss över att ha kontakt med er.

Översättning: Sara

 

 

Du gillar kanske också...