Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 17:e mars 2018

Suzy Ward – Kanaliserar Matthew Ward – 17:e mars 2018

 

Med kärleksfulla hälsningar från alla själar vid denna station, detta är Matthew. Låt oss börja med att dämpa oron för att dricksvattnet i er värld kommer att ta slut. Illuminatis användning av väderteknik för att skapa områden med torka – en del av deras numera dömda plan för att eliminera den största delen av världens befolkning – vilken syftade till att orsaka att miljoner skulle dö av vätskebrist. Det kommer inte att hända. Vädermanipulation, som också orsakat de vilda stormarna och extrema temperaturer, som har försenat Moder Naturs återgång till ett globalt milt klimat, kommer att upphöra tillsammans med alla Illuminatis övriga djävulska aktiviteter.

Kära ni, känn er uppmuntrade av utvecklingen från gräsrotsrörelserna inom många aspekter av livet på Jorden, och genom att veta att den teknik som Illuminati hållit gömd, eller på illvilligt sätt använt sig av, kommer att hamna i rätta händer, och användas öppet utan ifrågasättande. Och när det är säkert för medlemmar av vår rymdfamilj att förenas med er, kommer de att införa tekniker vars vibrationer kommer att förvandla öknar till åkrar, återställa regnskogar, utrota miljögifter i luft, vatten och mark, och läka de omfattande skadorna som orsakats av utvinningen av fossila bränslen. Gaias planetära kropp, som en gång var Edens lustgård, skall återigen bli ett hälsosamt, obefläckat paradis.

”Uppenbarligen så var de Nord- och Sydkoreanska OS-teamen, ett sätt för Kim Jong Un att offentligt tillkännage sitt intresse av att prata med Moon Jae – angående återföreningen. Med Kina och USA involverade, vad tänker du ska komma ut från dessa fyra länders möte?”

Att Kim Jong Un vill diskutera en återförening med Sydkorea, lättar upp spänningen som har uppstått, men mer detaljer återstår att se, från denna uppmuntrande utveckling. Kommer presidenterna i Sydkorea, Kina och USA, att kunna komma överens om vad man ska kräva av Nordkorea? Vad kommer dessa länder att erbjuda i gengäld? När blir det en överenskommelse i dessa frågor, som ska presenteras som ett förslag till Kim Jong Un? Kommer han att acceptera eller förkasta de erbjudna villkoren? Om det blir det senare, kommer då en rad förhandlingar att kunna uppnå en tillfredsställande kompromiss? Oavsett vad som framkommer den närmaste tiden, så kommer de rådande vibrationerna att stödja återföreningen av de båda Koreanska staterna, och den slutliga överenskommelse mellan alla nationer med kärnvapen, att eliminera sina arsenaler.

Det vi ska säga om skolskjutningen i Parkland, Florida, kommer att bli tydligt utan att inkludera dina frågor och kommentarer. Detta var inte en händelse genom ett själskontrakt för de vars liv gick förlorade, deras familjer eller andra som älskar dem. Vid en masskjutning för några år sedan, hade alla som var direkt berörda kommit överens om, att den händelsen skulle kunna åstadkomma en förändring, som skulle förhindra att en annan incident av detta slag skulle uppstå, på en annan plats i landet; Sedan dess har inga kollektiva själsöverenskommelser varit en del i någon masskjutning.

Naturligtvis vill ni att era barn ska känna sig säkra i skolan, men att beväpna och träna lärare och annan skolpersonal, kommer inte att hjälpa till med det. Att pekar på psykisk sjukdom som orsak för masskjutningen, och att bortse från den legala spridningen av denna typ av vapen som skyttarna använder, garanterar att dessa incidenter inte kommer att upphöra.

Vi kommer nu att göra en liten avvikelse från ämnet, för att ge er en relevant bakgrundsinformation. Illuminati, och före dem andra marionetter från de mörka krafterna, har gått i spetsen för att producera vapen, ammunition och all annan krigsutrustning från begynnelsen. För att säkerställa en fortsatt marknad genom århundradena, övertygade de civilisationen att tro att vägen till fred är genom krig, och att kämpa för friheten genom att följa order, är patriotiskt. Och efter att ha vidtagit åtgärder för att försäkra uppkomsten av civila, internationella eller globala krig, sålde de vapen till båda sidor. Krig har gjort de tillverkande företagen rika, och tjänat planen för att eliminera många miljoner av världens befolkning, och skapat de låga vibrationerna från rädsla och våld, som de mörka behöver för att kunna överleva.

Efter att kolonierna enats, och kämpat mot Britterna för att bli fria från den kungliga empiriska styrningen, skrev ledarna som slog sig samman en konstitution, till vilken ändringar tillfördes under årens lopp. Illuminati såg en möjlighet och tog den – de förvrängde avsikten i det andra tillägget, där den ”välreglerade milisen” handlade om att det framväxande USA skulle ha en försvarsstyrka för att skydda sin nyvunna självständighet, om behovet uppstod. För att inte medborgarna skulle börja fråga, ”hur välreglerad är en civilbefolkning som beväpnats med vapen gjorda för krigsföring”? Illuminati bildade då NRA, placerade ut sina undersåtar i hela organisationen, och fick lobbyister att generöst donera till politiker, som citerade det Andra Tillägget som den lagliga rätten för befolkningen, att kunna köpa vapen avsedda för dagens slagfält.

Nu så förespråkar Studenterna på Marjory Stoneman Douglas förändringar i vapenlagarna, inte genom skydd från någon liberal organisation eller på grund av påtryckningar från någon statlig myndighet, ”som vill ta bort vapnen från laglydiga medborgare.” Skjutningen var inte heller utförd av en ”psyksjuk.” Tolka denna tragedi och andra liknande, som användandet av hyrda aktörer som iscensätter händelser med ett och samma mål – konfiskering av vapen – vilket är en annan sida i Illuminatis handbok för programmering med hjärntvätt av massan. Det är beklagligt, men förklarligt, att deras inflytande i detta avseende fortfarande är starkt – vibrationer som skiljer agnarna från vetet, kan man på sätt och vis säga, genom att det placerar ljuset på såret som åsamkats av mörkret, hos det nationella psyket så att det kan bli healat. Vi stöder helhjärtat studenterna i Parkland, och alla andra som har anslutit sig till dem i en nationell säkerhetsrörelse, vilken deras regering inte kan negligera. Förnuftiga åtgärder, som gör att det kommer att bli starka protester av de politiker som är kopplade till NRA, innan en lagändring efterfrågas av allmänhetens, vilken gör att landets genomgripande ”vapenkultur” bleknar till historia. Men som med allt säkerhet kommer, på grund av att planeten är på väg mot en energinivå, där ingen typ av våld kan förekomma.

Ett flertal av er har frågat vad ”Händelsen” är för något, och när den kommer att inträffa, och en läsare tillade, ”tydligen kallas den också för den Kosmiska Galaktiska Dansen.” Men vad vi kan förstå så är den relaterad till den planetära och personliga uppstigningen, och är därför grundad i kärlekens kraft, och vi vet inte vilken speciell händelse som källorna för denna information refererar till. Så vi berättar vad vi har observerat i era världshändelser vilka är oräkneliga, och liksom med allt annat i tillvaron, vibrerar energin med olika frekvenser beroende på folkets reaktion.

Eftersom ljuset på Jorden intensifieras, uppstår många händelser som liknar den Harmoniska Konvergensen, vilken fick många individer att börja ”själssöka”, och påbörja vägen framåt med den andliga och medvetna medvetenheten. Vissa fortsatte på den vägen utan att avvika, oavsett vilka händelser de än stötte på. Andra som också började med stor iver, kom ur kurs på grund av något som inträffade, och efter att några sådana händelser inträffat, fortsatte de sin resa tills dess någon ny händelse ledde dem till en annan avstickare; men upplevde senare saker som fick dem tillbaka på vägen, och så vidare. Vi har träffat personer som tills de kom till Nirvana, varit omedvetna om att de helt enkelt bara genom att ha levt på ett bra sätt, hade rest på en livslång väg av tillväxt. Vi har mött individer som frestats av mörkret, och många har varit så belastade enbart genom sin existens, att de till och med undrat om det verkligen kunde finnas en upplyst väg.

Varje själs reaktion på de oräkneliga händelserna som påverkat deras liv, har varit lika unik som var och en själv är. I den meningen kan livet under denna makalösa tid på Jorden, betraktas som en kosmisk galaktisk dans som alla deltar i, en dans som markant snabbar upp, och kommer att fortsätta tills hela samhället är Ett, och den storslagna Gyllene Tiden kan utvecklas. Nu, hela tiden, ser vi själar på den upplysta vägen som går mot den Tiden, var och en i sin egen takt. Det vi inte kan se är att de ”dansare” i förgrunden, står och väntar på att resten ska komma ifatt, så att den totala civilisationen ska få uppleva händelsen. Ni måste förstå, att vårt perspektiv inte på något sätt förminskar värdet i andras perspektiv, som också leder till den era då allt mörker är besegrat, och ljuset råder i hela världen.

Fråga gärna Matthew om ”de obestridliga bevisen för att Ryssland försökte påverka det Amerikanska presidentvalet. Hans tidigare meddelanden påstod motsatsen.”

Bevisen för att Ryska ”troll” på de sociala medierna, kan ha påverkat väljarna stämmer, men – inte som något försvar – det hade ingenting alls att göra med valresultatet. Som det sagts i tidigare meddelanden, berodde det på ett tekniskt fel som åsamkats av Illuminatis hantlangare, efter att de framgångsrikt hade riggat de Demokratiska primärvalen.

De fåtal mäktiga i toppen av det hemliga sällskapet, eller Kabalen, har kunnat hålla sanningen dold, vilket gav regeringen grund för att kunna tjata om Rysslands inblandning i landets valprocess. Men syftet klingar ihåligt. USA, den mest Illuminatikontrollerade av alla demokratiska nationer, har historiskt sett haft egennytta av manövreringen av valen i många länder, och tillsatt eller stöttat despotiska härskare i andra. En anledning, kära bröder och systrar, att ni frivilligt kom till denna livstid på Jorden, var för att hjälpa folk att avslöja och befrias från sina gamla regeringar av korruption, de som fortfarande köps och betalas av mörka sinnen och hjärtan.

Med våra unga människors beroende av sociala medier via sina mobiltelefoner, kommer vi inte att ha en ljusare framtid att se fram emot, eftersom de människor som är tänkta att skapa en bättre värld, inte kan ta sina ögon från telefonerna. Finns det något hopp i sikte?”

Absolut finns det hopp i sikte! Ett stort antal av de unga, kom in med den fjärde densitetens andlighet och medvetande. De är intelligenta, vältaliga, empatiska visionärer, med visdomen att kunna lyssna till sin intuition, och till stor del, använder de hastigheten och utbudet hos de sociala medierna, för deras önskan om att kunna skapa en bättre värld.

Många andra ungdomar – och vuxnas – mobilanvändning är mindre konstruktiv, det är säkert. Men eftersom de stigande vibrationerna lyfter alla aspekter i livet, kommer samhället att inse att detta känslomässigt ytliga sätt av att använda sociala medier, för att sprida eller läsa strunt och propaganda, gör att mobiltelefoner kommer att upphöra att vara elektroniska tillbehör. Mer än någon annan tid i Jordens historia, så är framtiden ljus, eftersom dagens ungdom, morgondagens ledare, kommer att se till att det blir så!

Av goda skäl är vibrationerna de centrala för alla frågor som tas upp i detta meddelande. När ni tänker på egendom så är, ”lokaliseringen, lokaliseringen, lokaliseringen” av yttersta vikt. Jorden är oändligt mycket mer värdefull än någon del av hennes egendomar och för henne är, ”vibrationerna, vibrationerna, vibrationerna” av yttersta vikt. Kära familj, er ståndaktighet i ljuset hjälper Jordens vibrationsnivåer att fortsätta stiga, vilket långt, långt överstiger upplyftandet av er värld. Allting överallt påverkar allt annat överallt – vibrationerna på Jorden gå ut till ert solsystem, till galaxen och vidare in i universum.

Alla upplysta själar hedrar och stödjer er med ovillkorlig kärlek, den högsta vibrationen i kosmos.

_________________________

KÄRLEK och FRID

Suzanne Ward
Hemsida: The Matthew Books
E-post: suzy@matthewbooks.com

 

Översättning: Margareta Jonåker

 

Du gillar kanske också...