Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 februari 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 februari 2022

 

Energierna den 22 februari (2022-02-22)

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket spända på att se vad ni kommer att göra med energierna den 22 februari 2022 som redan är över er och som kommer att fortsätta att komma in under de närmaste dagarna. Det är meningen att ni ska förändra världen som ni lever i just nu, och dessa energier är tänkta att hjälpa. De kommer först och främst att handla om att stabilisera och anpassa er så att de sedan kan initiera de förändringar inom er som behöver ske innan förändringarna utanför er kan hända. Många människor där på Jorden väntar på att saker och ting ska förändras i samhället först så att de sedan kan andas ut.

Dessa energier handlar om att initiera förändring inom individen så att ni sedan kan uppleva världen på det sätt ni vill uppleva den. Det betyder att ni är förändringsskaparna. Det är ni som kommer att förändras först, och sedan kommer ni att se förändringarna i världen utanför er. Det här är en vacker tid för er att fokusera på vilka aspekter av världen ni vill se förändras.

Det här är en bra tid för er att fokusera på vilka förändringar ni skulle vilja se inuti er själva eftersom det är en tid som ger er möjlighet att släppa så mycket, att släppa taget om det som inte längre tjänar er. Det är en tid att öppna er för vad som är nytt, spännande och vad som i slutändan kommer att föra er i linje med den versionen av er själva som ni skulle vilja vara hela tiden.

Förändringarna som kommer gör det för att ni är redo för dem och för att det är ett datum i er kalender då det händer massor av anpassningar, inte bara med siffrorna. Ni kan vara lugna och veta att ni redan har gjort arbetet med er själva för att vara i en bra position för att hantera energierna och låta dem gå igenom er. Ni kan fortsätta det arbetet genom att fokusera, koppla av, meditera, hydratisera er och jorda er.

Ni kommer alltid att vilja vara det bästa möjliga kärlet för de högsta frekvens energierna som är tillgängliga för er, och dessa energier för den 22 februari 2022 är verkligen mycket högfrekventa. De är redo för er, och ni är redo för dem. Ni är redo att vara förändringsskaparna, och världen är redo för förändring. Det är en perfekt och helig anpassning vad oss beträffar.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...