Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 juli 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 21 juli 2020

 

E.T. Kontaktupplevelser under de kommande månaderna

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket intresserade av att bevittna antalet E.T. kontaktupplevelser ni alla har under de kommande månaderna, eftersom de av er som är intresserade av kontakt med utomjordiska har förstärkt er önskan om ett möte ansikte mot ansikte på grund av alla utmaningar ni har haft att möta där i ert kalenderår 2020. Många av er har velat i flera år att ta kontakt, att få gå ombord på ett rymdskepp, åka till ett annat stjärnsystem och att lämna jorden långt bakom er.

Nu säger vi inte att det tjänar mänskligheten att förlora alla de som kommer att vara där för att fungera som ambassadörer mellan mänskligheten och resten av varelserna i galaxen. Det vi säger är att ni kan ta med fler av dem till er trädgård. Ni kan tillåta fler av dem in i era liv, på grund av den ökade önskan ni har om kontakt, och eftersom så många av er har arbetat med er själva i denna tid.

Ni har lyft er vibration. Ni har gjort er till en bättre matchning för era E.T. vänner som vill ha mycket kontakt med er, men som också måste vänta på er beredskap. Många av er vill ha upplevelser i era liv som ni inte är redo för, men i den här tiden har ni förberett er själva. Ni har gjort er till bättre galaktiska samarbetspartners. Ni har skapat dessa verkligheter, de upplevelser som ni vill ha och denna överföring som vi ger er nu är tänkt att få er att anpassa er ännu mer till dessa kontaktupplevelser.

Vi kan känna er beredskap. Vi kan se tidslinjerna öppnar sig framför er, och vi hejar på er härifrån i den nionde dimensionen, särskilt för att vi vet att ni kommer att ha positiva kontaktupplevelser inom en mycket nära framtid med fjärdedimensionella E.T.s som inte skiljer sig så mycket från mänskligheten. Ni är redo. Ni fortsätter att visa den sanningen för oss och för de andra varelserna i hela galaxen som mycket gärna vill ha kontakt med er.

Gå in i det utrymmet med positiv förväntan på dessa upplevelser vi pratar om eftersom de kommer, och ni är de som välkomnar era E.T. vänner. Upplevelsen av full, öppen kontakt med hela mänskligheten är också i er framtid, men dessa en-till-en kontaktupplevelse, eller en-mot-två, eller tre, kommer att inträffa mycket tidigare, och de kommer att komma till de av er som har den ökade önskan. Detta är vad vi vet vara sant.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

 

You may also like...