Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 April, 2018

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 7 April, 2018

”Hälsningar, vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Ni höjer er med en känsla av var ni har varit inneslutna i den resan och den känslan, det vetandet skapar en mer intensiv och möjligtvis angenäm upplevelse för er. Ni är vittnet till era egna resor och några av er börjar bli mer medvetna om de tidigare livstiderna då ni har levat före denna.

Ju mer ni kommer ihåg, ju mer kan ni kan bevittna, desto mer av den energin kan ni ta med er på er väg in i den femte dimensionen. Det är betydelsefullt att inse att ni inte bara lämnar allt bakom er. Allt som ni någonsin har levat i varenda livstid är värdefull information. Ni har varit upptäckare och ni har utforskat erfarenheter och känslor.

Vad ni gör med den här informationen som ni har samlat in är intressant. Genom de erfarenheterna ni har gjort skapar ni de erfarenheterna ni vill ha som femtedimensionella varelser. Och känslorna som ni har tillåtit er själva att känna är menade att informera er om deras motsvarande vibrationer.

Så om ni kan matcha de erfarenheterna som ni vill ha med de vibrationerna som ni kan utvinna ur de känslorna ni har känt, då har ni verkligen något. Ni har råmaterialet att skapa en vacker värld och livsupplevelse, och ni har redskapen som tar er dit.

Ju mer hemtama ni blir i hur allting känns, desto lättare blir det då för er att aktivera det inom er själva som ni vill känna, och därmed skapa med. Det är därför som det är så viktigt att omfamna erfarenheter och känslor, men det är också viktigt för er att känna till att ni har kraften att skapa.

Ni är skaparna av verkligheten som ni har upplevt, och snart kommer ni att bli den aspekten av er själva som har tagit hand om alla finjusteringar i det här skapandet. Ni är på väg att bli era Högre Jag och detta är ett enormt åtagande.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har funnit glädje i vår kontakt med er”

Översättare Veronica

Du gillar kanske också...