Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 30 januari 2022

Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele, 30 januari 2022

30 JANUARI 2022

 

Välkomna kära läsare,

Som ni är väl medvetna om, upplever världen för närvarande en hel del förvirring och stress, särskilt de som inte är medvetna om att uppstigningsprocessen äger rum, och många säger till sig själva, ”Jag vill inte vara här längre.”

Därför har många lämnat eller väljer att lämna, och Covid har försett dem med en utväg. Ni måste komma ihåg att på grund av den fria viljan så väljer varje själ på en djupare nivå, om den vill lämna eller stanna kvar, fastän väldigt få – inte ens individen själv – inser det.

Vi berättade i vårt senaste meddelande om relationer och det mystiska äktenskapet. Vi vill tillägga, att när man är andligt förberedd så börjar balanseringen av den manliga och kvinnliga energin (det mystiska äktenskapet) automatiskt, och utan ansträngning genom medvetna val och livsläxor, oavsett om individen lever ensam eller i ett förhållande. Typen av relation gör ingen skillnad – heterosexuell eller homosexuell.

I den tredje dimensionen bedöms relationer ofta som rätt, fel, passande eller till och med ”syndig”, baserat på hur de överensstämmer med vissa religiösa eller andra övertygelser, om vad som utgör en riktig eller av ”Gud” godkänd relation. Det finns inget som heter ett syndigt eller felaktigt förhållande, om det finns kärlek och respekt mellan båda.

De två stora stötestenarna i varje människas resa, ut ur ett tredimensionellt medvetandetillstånd är relationerna, som vi redan har diskuterat, och överflödet. Mänskligheten har lidit under bördan av brist och begränsning under mycket lång tid, utan att ha insett att de själva fortsatt att hålla fast vid och upprätthålla det, genom sin tro på det. Tron på brist är fast etablerad i det allmänna kollektiva medvetandet, och genomsyrar varje aspekt av livet på jorden.

​Ni har alla upplevt former av brist och begränsningar, särskilt under tidigare liv då extrem brist accepterades som normalt. Energin från dessa upplevelser har lagrats i det cellulära minnet, och förts in i de på varandra följande livstiderna hos nästan alla som upplevt brist, genom det dominerande trossystemet på jorden.

Överflöd är varje människas naturliga födslorätt, men eftersom de flesta förblir ovetande om sitt sanna Själv, fortsätter världen i stort att tro att den måste kämpa, arbeta hårt, stjäla, tigga och lida, även för det mest basala av det som kan behövas. Brist och begränsning på alla nivåer (fysiska, emotionella, mentala och andliga), är helt enkelt den fysiska manifestationen av tron ​​på dualitet (har/har inte) och separation (separation från ens goda och Gud).

Ni är redo och beredda att gå bortom den fast etablerade falska övertygelsen som omger brist och begränsning, genom att faktiskt acceptera att ni faktiskt är en gudomlig varelse, inte en begränsad människa som är föremål för allt det goda och onda som flödar i kollektivet. Ni är Gud individualiserad och förkroppsligar därför allt som Gud är, och kan inte lida brist eftersom tanken om brist inte existerar i det Självupprätthållande, Självmanifesterande Gudomliga Medvetandet. Om det gjorde det, så skulle det hållas på plats av den Gudomliga Lagen för alltid, för att aldrig tas bort.

Det första steget för att gå in i ett medvetande om överflöd, är att få igång flödet. Donera det du inte längre använder eller behöver, lägg något i dricks-burken, ge tid och energi till någon eller något som behöver det. När ni betalar räkningar, förstå att eftersom det bara finns en, så flödar pengarna från er högra hand till er vänstra genom en Oändlig Källa inom er, snarare än från er egen tredimensionella känsla av utbud, som alltid måste begränsas på grund av tron på dualitet, oavsett om det är för mycket eller för lite.

Beloppet spelar ingen roll, börja med en krona om det är det ni har. Det som betyder något är medvetenheten om varifrån givandet av någonting flödar; ”Jag har för att JAG ÄR.”

Som Guds Varelser är era resurser obegränsade. Observera det oändliga i grässtrån, träd, etc. som alltid förökar sig. Multiplikation är Gudomlig Lag. Erkänn medvetet och börja se pengar, varor, tid, kärlek, service, skapande, etc. med en medvetenhet om er gudomliga fulländning. Som vi sagt många gånger, medvetenheten är formens substans och om ni ständigt gör ”jag har inte” till ert medvetandetillstånd, då kommer sinnet, som är medvetandets tolkare, att se till att ni manifesterar precis det.

Många säger att de har provat dessa metoder och att de inte fungerar, allt förblir bara detsamma. Ni måste komma ihåg, att för att någon tanke på någon nivå ska bli ett manifesterat medvetandetillstånd, så måste den först komma till ens medvetenhet, bli till kunskap och acceptans och sedan praktiseras. Det gäller allt, oavsett om det gäller att lära sig köra bil eller att uppnå medvetande om en andlig sanning.

När en person fortsätter att minnas, känna och öva på att dela och ge från insikten att det flödar genom dem, från en obegränsad självmanifesterad, självupprätthållen Källa, och inte från dem själva, blir det så småningom deras medvetandetillstånd och det som behövs (inte bara önskas) börjar då flöda lättare och mer naturligt, och ofta från där man minst förväntar sig.

Kom ihåg att som en individualisering av Källan, Gud, Gudomligt Medvetande, är ni Gud totalt och inte bara en del. Ni trodde att ni bara var en begränsad människa, eftersom många liv genomsyrades av falska föreställningar om dualitet, separation och två krafter, och ni blev hypnotiserade till att tro att ni var avskilda, små och värdelösa, om ni inte anpassade er till specifika samhälleliga eller religiösa lagar och normer för perfektion.

Evolutionsprocessen sker inte på ett ögonblick, utan utspelar sig snarare när varje individ går in i andlig beredskap för sitt nästa steg. De gamla, täta och föråldrade energierna som har hållit er fångna så länge, försvinner nu för egen del och globalt, och ersätts med högre dimensionella frekvenser av Ljus, som gör att ni lättare kan uppleva verkligheten.

När ni vilar i och litar på sanningen om er själva och andra, kommer rädslan att börja försvinna, livsupplevelserna kommer att kännas lättare och ni kommer att upptäcka att ni har blivit lärare, vägvisare och ljus för de som fortfarande kämpar och söker. Många av er är redan där. Jippie!

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 22/01/30

 

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...