Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 mars, 2020

Det Arcturiska Rådet via Daniel Scranton, 18 mars, 2020

Förändringen och Förändringar Som Kommer ∞ 9D Arcturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vår glädje är att få kontakt med alla er.

Vi är mycket nöjda med de kommunikationskanaler som har öppnats upp runt om i ert samhälle och hur ni fungerar som ett mänskligt kollektiv, på grund av coronavirus utbrottet. Det har förts diskussioner om vad som behövs där på jorden under ganska lång tid, särskilt när det gäller förändringar inom de olika system som ni har på plats. Ni börjar nu se hur viktigt det är för var och en av er att kunna lita på er själva och på varandra.

Vad ni behöver är medkänsla att känna för era medmänniskor som antingen är sjuka eller rädda, och många individer måste övervinna sin rädsla för att bli sjuk för att hjälpa de behövande. Och vad vi har uppmärksammat är att fler och fler människor gör dessa beslut att vara till tjänst för så många de kan. Ni ser mänsklighetens hjärta öppnas upp när ni letar efter sätt att stödja varandra genom vad som har blivit en global kris.

Ni rör er mot en tid där ni kommer att vara omedelbara manifesterare. Ni kommer inte att vara beroende av att hyllorna i livsmedelsbutikerna fylls på, men ni är inte där ännu. De av er som har varit vakna och medvetna om skiftet i medvetandet har väntat tålmodigt, och ibland otåligt, för den dagen att anlända. Vad ni har nu är en acceleration av denna önskan om självförtroende och oberoende, och ni har också en ny möjlighet att komma samman, i de samhällen där ni bor, för att hjälpa varandra på alla sätt som ni kan.

Och ni kommer också att uppmanas att fortsätta att göra det underbara nätverks arbete som ni har gjort och givandet av kärlek, medkänsla och helande energi där det behövs mest på din planet just nu. Vi vet att ni som ett mänskligt kollektiv har utvecklats till den grad att det är absolut möjligt att hantera en situation som denna. Vi vet att ni alla lär av den erfarenhet ni har just nu, och ni ansluter er också inom er till känslorna av säkerhet, trygghet och makt, som alla verkligen behöver komma inifrån om ni faktiskt ska vibrera villkorslöst som ni vill.

Nu är en tid då ni alla kallas att gå inom och finna de vibrationer som ni vet är till nytta för er och alla era medmänniskor. Att hålla den vibrationen aktiverad trots allt som man talar om och alla intensiva energier som finns runt omkring är den knepiga delen. Men återigen, vi ser er alla steppa upp på dansgolvet. Vi ser er som det vakna kollektivet, som de en’are som har den största inverkan som ni någonsin har haft på planeten Jorden just nu, och vi är mycket stolta över att sända budskap till er och se hur ni får våra sändningar och tar den kärlek och det ljus som vi utsprider in i det mänskliga kollektivet.

Vi är det Arcturiska Rådet, och i glädje har vi haft kontakt med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-march-18th-2020/

Du gillar kanske också...