Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton , 22 januari 2020

Det Arkturiska Rådet, 22 januari 2020

Via Daniel Scranton 

Att Framgångsrikt Navigera de Nuvarande Energierna

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är ständigt förvånade över det sätt som ni handskas med er själva mitt i dessa kaotiska energier. Ni vandrar runt på planeten, ni simmar i ett hav av olika energier, olika tankeformer och till och med emotionella energier, och på något sätt behåller ni ert förstånd och de flesta av er har en ganska frisk kropp! Så vi har försökt upptäcka vilka verktyg ni använder för att hantera alla dessa energier som tävlar om att få grepp om er, och vi har upptäckt att det är mänsklighetens förmåga att fokusera som har varit dess räddning.

Ni är i allmänhet fokuserade på något som ni vill, och att vara fokuserad på det sättet håller er kvar i den vibrationella våglängden tillräckligt för att undvika några av de farliga energier som ständigt finns omkring er.

Det är bra att ha önskningar eftersom önskningar får er att fokusera, och fokus håller er på den raka och smala vägen. Även om det ni fokuserar på kan betraktas som en lågvibrationell aktivitet, är den fortfarande er räddning i den stunden.

Om ni nu bestämmer er för att ni ska fokusera på högre vibrationella upplevelser, objekt, människor, skrifter, videor och så vidare, då är det ännu bättre än att bara fokusera på det som är intressant för er hjärna. Något kan passera för intressant-för-hjärnan-testet men inte göra sig så bra för känns-detta-faktiskt-bra-testet. När ni kan fokusera och känna den högre vibrationella energin, då är ni definitivt på rätt spår mot att leva ett behagligt liv, ett liv med kärlek och ett liv där ni får göra det ni tycker om att göra. Detta kan tyckas som en mycket grundläggande sak som vi erbjuder er här, men vi vill klargöra betydelsen av att fokusera.

Fokus är vad meditation handlar om. Meditation handlar om att fokusera er tanke på en enda sak, oavsett om det är er andning, en ljuslåga eller ett mantra spelar ingen roll. Fokus är nyckeln. Fokus får er att rikta er energi på någonting, och när ni börjar rikta in den energin på något som också känns bra för er emotionellt, det är då ni börjar skapa den verklighet som ni vill uppleva.

Det är så ni undviker alla dessa lågfrekventa energier som finns omkring er hela tiden och som letar efter en öppning, ett enkelt mål, någon som inte är fokuserad eller någon som är omedveten. Fokusera och känn, och var medvetna om att när ni gör det är ni skapande varelser.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...