Peggy Black och Teamet, 18 januari 2020

Peggy Black och Teamet

18 januari 2020

Allt Finns i Ert DNA

Vi är här, stöttande och uppmuntrande er att ta steget fullt ut in i denna nya energi. En ny cykel har börjat. Detta är möjligheten att utforma, prägla och sam-skapa en ny verklighet. Var snäll och läs om dessa ord, de är er sanning och er kraft. Varje meddelande vi givit er har påmint er om er personliga makt att skapa er verklighet.

Detta nya årtionde kan och kommer att vara annorlunda. Ni väljer och kallar fram denna verklighet genom era vibrationer. Det verkar finnas en möjlighet att tidslinjer kommer att konvergera. Det finns de som kommer att vara kvar fast i det gamla paradigmet, oförmögna att förändras från sina negativa, missriktade tankar och energier, och de finns de som är ivriga att kliva in i nya möjligheter. Det finns ingen bättre tid än nu att göra valet angående vilken möjlighet ni vill vara en del av.

Ni kan välja er verklighet genom medvetenhet om vilken energi och vibration ni erbjuder. Era positiva, glädjefyllda, kärleksfulla vibrationer är den gyllene biljetten till de högre dimensionerna. Detta djupa skifte är länge efterlängtat och förväntat av alla dem som är vakna och medvetna. Väntan är över. Nu är det dags att kalla fram denna verklighet. Nu är det dags att kliva in i den 5:e dimensionen. Se på de vibrationer ni erbjuder.

Välkomna de kommande skiftena och var medvetna om de människor ni vill sam-skapa denna nya värld med. Låt allt annat blekna bort. Håll er kraft och ert fokus på det nya paradigmet.

Detta råkar vara ett avgörande år av förändring. De himmelska varelserna, planeterna, hjälper och stöttar denna möjliga förändring. Det finns en linjering som inte skett på 15 år. Det finns också en konjunktion mellan två kraftfulla planeter, Saturnus och Pluto, som inte inträffat på 38 år. Sådden av en ny ålder och omvandling ligger för handen. Kom ihåg att ni har makten att skapa en hållbar framtid som innefattar flera generationer. Så dra nytta av det erbjuds energetiskt.

Det här är ett år som ger er fördelen av att omfamna och utöva kvant-tänkande, att sträcka ut er och gå bortom era vanliga förväntningar. Låt er inte låsas in i någon box. Ni kan nå bortom rymd och tid och släppa in nya mentala och energetiska genombrott. Världens energier rör sig, reagerar och svarar i kvant-hastighet. Den nuvarande digitala åldern har hjälpt till att expandera medvetandet bortom uråldrig kunskap. Kliv in i detta accelererade flöde.

Ni befinner er i nytt territorium med denna acceleration av energi som hjälper mänskligheten att inträda i en ny ålder.

Individuellt och kollektivt måste mänskligheten omfamna helhet. Detta är en tid att verkligen konfrontera era rädslor och medvetet släppa dem. Släpp alla påtagna begränsningar. Vi har inbjudit er att göra detta tidigare och uppmuntrar er igen att kliva ur er känsla av att vara offer, att frisläppa och hela era erhållna sår.

Nu är tiden inne för er att använda era verktyg för att omvandla alla negativa energier ni håller fast vid.

Se på de skuggiga känslor ni projicerar. Ta er tid att kärleksfullt skina ert ljus på dessa negativa känslor av bitterhet, ilska, hat, skuld eller skam. Var snälla med er själva, ni är er egen healer. Ni är här för att heala de dåliga energier ni upplevt. Varje gång ni gör ert jobb och healar och släpper något smärtsamt sår, healar ni något smärtsamt sår i kollektivet.

Inse och erkänn möjligheten att hela kosmos kan vara medvetet och självmedvetet. Ni kan fråga er själva, är universum medvetet?

I denna tid av ökade frekvenser som förstärker och stöttar skiften och förändringar, är det mycket viktigt att ni stärker er ljuskropp. Det är avgörande att ni har en stark ljuskropp för att lätt kunna färdas mellan dimensionerna. Med den stora våg av ljus och högre frekvenser som nu erbjuds, finn sätt att stärka er energi eller ljuskropp.

Föreställ er att er fysiska kropp blir fylld med gudomligt ljus flera gånger per dag. Föreställ eller låtsas att ni kan känna skillnaden då er kropp fylls med gudomligt ljus. Föreställ er själv som en ljuskropp som kan röra sig mellan dimensionerna. Lek med den föreställningen, bli bekväm med den verkligheten.

Varje gång ni släpper något gammalt begränsat mönster, kom ihåg att fylla den platsen med ljus. Varje gång ni förlåter och healar något gammalt sår, kom ihåg att låta gudomligt ljus fylla den platsen. Var ute i naturen och välkomna det gudomliga ljus som finns tillgängligt.

Kom ihåg att varje morgon börja er dag med detta enkla uttalande och denna intention: Jag är fullt förkroppsligad, förankrad på denna planet; jag är mitt gudomliga själv i fysisk form.

Skratta, var glad, uttryck er tacksamhet och uppskattning. Dessa energier adderar till er ljuskropp. Dansa, fira, älska, mässa, sjung, meditera, ge frikostigt, bekräfta. Alla dessa handlingar kommer att fortsätta addera till er ljuskropp. Bjud in gudomliga energier att flöda in i er fysiska form. Gå in i er fantiserade alkemi-kammare och visionera att er ljuskropp är stark.

Inse att självaste ert DNA är ett multidimensionellt gudomligt mönster och struktur. Ert DNA förbinder er med universum. Ert DNA bär alla era uppgifter och upplevelser från tidslinjen. Ert DNA bär ert syfte och er avsikt med denna tid och plats. Allt finns i ert DNA.

Börja föreställa er att ni kan ansluta er till dessa uppgifter och den informationen. Föreställ er att ni förmåga att läsa ert eget DNA.

Ni är en magnifik multidimensionell varelse! Äg det. Ni är en fysisk varelse som har en fysisk upplevelse i denna tredje dimension och ni är en gudomlig varelse, en ljusvarelse som observerar såväl som är partner med ert fysiska själv.

Som denna gudomliga varelse, ljusvarelse, har ni förmåga att omvandla, lyfta upp, skifta och skapa. Kom ihåg att det är er avsikt och ert fokus. Så nu är det hög tid för er att verkligen kliva in i er kraft och vara en del av detta fantastiska skifte som sker på er planet.

Lys med ert ljus på den kollektiva skuggan och de negativa energier som uppträder i er verklighet. Bit för bit kommer det ljuset att bli ljusare och starkare. Kalla på alla gudomliga varelser för att hjälpa och stötta allt ni gör.

Vi jublar och firar med er eftersom ni har inbjudit detta energiskifte och denna energiportal att manifestera i er dimension. Använd denna kosmiska energi, detta universella medvetande, för att omvandla allt som har begränsningar.

Vi finns tillgängliga och omfamnar er med vår kärlek och djupa tacksamhet för det arbete och den tjänst ni erbjuder. Teamet.

©2020 Peggy Black All Rights Reserved. Notice is given that the creation of videos by people other than the author, channel and scribe is prohibited. You may share this message and distribute as long as nothing is changed, you credit the author and include this copyright notice and web address. www.morningmessages.com FREE 88 messages available

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...