Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 juli 2019

Det Arkturiska Rådet, 22 juli 2019

Via Daniel Scranton

Hur Ni Stannar Kvar i Uppdraget

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi har varit mycket intresserade av att följa utvecklingen av det mänskliga medvetandet under en ganska lång tid av er linjära tid, och vi har ofta blivit mycket imponerade av det sätt som ni alla möter enorma utmaningar och ändå går vidare. Det är er kärlek för varandra som ofta håller er igång. Det är inte tron på någon form av belöning i livet efter detta. Det är inte en känsla av ansvar eller förpliktelse gentemot andra, som gör att ni möter dessa utmaningar. Det är den kärlek ni känner för dem omkring er som hjälper er att hålla ut genom de tuffaste av tider.

Ni är här för att göra mer än att bara överleva i det här livet, och ni gör det så mycket lättare för er själva genom att släppa de gamla levnadssätten på planeten Jorden. Vi ser så många av er som vill tjäna era medmänniskor på grund av den kärlek ni känner för dem omkring er och för mänskligheten i allmänhet. Livet kan vara mycket utmanande för de av er som är vakna, eftersom ni inte är så intresserade av att samla på er materiella saker, pengar eller makt. Ni är mer intresserade av att se mänskligheten komma samman och utvecklas, så att ni tillsammans kan stiga upp som ett kollektiv.

Och när ni ser människor göra saker, och hör människor säga saker som gör att förhoppningen om att detta någonsin kommer att hända minskar, ger ni inte upp på grund av kärleken inom er. Kärlek är det viktigaste verktyg ni har i er verktygslåda. Kärlek är aldrig bortkastad. Ni kan tillbringa hela ert liv med att älska någon som inte har förmågan att älska er tillbaka, och inget av er kärlek skulle vara bortkastad därför att ni skulle vara de som bäst återspeglar vilka ni är som Varelser av Källans Energi.

Ni kan inte kontrollera vad andra ska och inte ska känna, men ni kan fortsätta att vara ett exempel för resten av mänskligheten. Det är därför det är så viktigt för er att ha ett öppet hjärta. Det är därför det är så viktigt för er att vara den kärlek som ni vill vara omgiven av i era liv. För om ni inte stannar kvar för att se uppstigningen avslutas, kommer inte resten av mänskligheten att ha det ankare, den solida grunden i kärleken som ni alla fortsätter att stå för, trots era personliga kamper, trots er ensamhet och trots de stunder när ni är förtvivlade. Ni fortsätter att kämpa. Ni fortsätter att älska, och ni fortsätter att göra denna uppstigningsresa till den bästa möjliga resa den kan vara.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...