Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 22 juni 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 22 juni 2021

 

Hur Ni Upptäcker Er Magi

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har bevakat och väntat på precis rätt tillfälle att leverera följande sändning till er, och vi vet att det nu är den perfekta tiden på grund av hur bra ni alla hanterar solståndsenergierna. Vi vill så gärna att ni ska erkänna vilka ni verkligen är att vi uppmuntrar er alla att göra tillkännagivanden till detta universum om era avsikter framåt under denna livstid, och vi vill att ni förväntar er att se något nästan omedelbart som svar på den proklamationen.

Det är dags att ni alla visar för er själva en gång för alla att ni utan tvekan är detta universum. Ni är inte i universum; universum är en förlängning av vem och vad ni är. Och därför behöver ni inte vänta på att universum berättar vad ni ska göra eller att bestämma när tidpunkten är rätt för något.

Det är dags för er att börja prata och agera som om universum var en förlängning av er, som om det var en framställning av ert medvetande utåt. Ni är helheten i detta universum och mer, och det betyder att ni inte bara har något att säga om vad som händer i er verklighet och vad ni skapar. Ni får uppleva er själva som allt omkring er.

Allt och alla är en del av er och vill att ni ska känna den anknytningen, vill att ni ska veta sanningen om vilka de är och vad de är för er. Men ni behöver detta för att vara mer än bara en kliché, en kylskåpsmagnet eller en bildekal. Ni måste börja äga att ni är universum och universum är ni. Börja med att göra uttalanden och vidta åtgärder som återspeglar för er dessa sanningar vi talar om. Allt är magiskt. Allt svarar er på varje tanke, varje ord och varje handling, för allt är en projektion av det.

Och vi använder ordet ”allt” som en synonym för ordet ”universum.” Vi vet att ni har haft stunder av att förstå detta, och kanske till och med testat det i era liv, men ni har aldrig varit där ni är just nu i er andliga utveckling, och därför har ni aldrig varit det här universum, precis som det är just nu, där ni hör vad ni behöver höra för att bli mer av vilka och vad ni verkligen är.

Ni kan vara ett universum av fred, tillit, kärlek och anknytning, eller så kan ni vara ett universum av rädsla, förbittring, misstro och hat. Ni kan vara ett universum som integrerar eller ett universum som fortsätter att utforska idén om separation. Och igen, valet är ert. Vi vet att om ni har snubblat över denna överföring kommer ni att välja det kärleksfulla, fridfulla universum som är fyllt av glädje, som är allomfattande och som vill utforska sig ännu mer när ni fortsätter er expansion, er utveckling och er uppstigning. Gå fram och var den ni verkligen är i ord, tanke och handling. Var i linje med alla tre och upptäck hur magiska ni verkligen är.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...