Det Plejadiska Rådet av Nio via Tazjma Amariah Kumara, 10 juni 2021

 

Det Plejadiska Rådet av Nio via Tazjma Amariah Kumara, 10 juni 2021

Ljusets Ankomst | Rådet av Nio via Tazjma Amariah Kumara

av Eliza Ayres, 10 juni 2021, sunnysjournal.com

https://tinyurl.com/jp3eu6dr

Via Tazjma Amariah Kumara

 

Vi är Plejaderna. Vi är era systrar och bröder. Vi har på avstånd tittat på er länge, men nu rör vi oss bland människorna. Vi är här.

I våra hjärtan sjunger vi för vår planet som så kärleksfullt stöder er ras, trots pågående ansträngningar att förstöra henne, av de som inte är av denna värld eller dimension.

Befria er värld och er själva från tyranni med hat, förtvivlan och ilska. Vänd er till varandra med acceptans, för var och en av er är helt unika och individuella, men ändå en del av en kollektiv helhet.

Vi förstår att smärtan och lidandet i världen kommer från okunnighet, från brist på ljus. Ni har glömt era heliga band till Jorden, till himlen och till varandra. Släpp er rädsla.

Låt drömmarna från er barndom komma tillbaka till ert vuxna minne, och skaka er loss från behovet av att tävla mot varandra.

Det finns en djup missanpassning i er värld som härrör från en djup förlust av själsligt minne från universums heliga begynnelse. Ni är ovetande om er egen början. Och er sanna historia har dolts för er.

Många av er ser er själva som avskilda från Källan, vilsna, som en vildkatt eller hund, eller ett försummat barn eller gamling. Ni har aldrig separerats från Källan för ljuset bor i er, i ert hjärtas hemliga kammare. Där är ni ett med Skaparen, med Källan, med Fader/ Moder Gud.

Er ras har en gång kommit ner från Ljuset och till Ljuset ska den återvända. Återresan har börjat. Händelsen som så många talar om sker nu, när allt fler individer bestämmer sig för att förändra sina liv och söka det heliga inom sig. Och när hjärtat öppnas kan de plötsligt se sina grannar och medarbetare med nya ögon, sina inre ögon, visdomens öga och Kristusmedvetandet.

Ljuset upplyser och för med sig gudomlig visdom. Denna visdom har alltid funnits, men har förblivit dold under de mörka åldrarna efter fallet.

Vi uppmuntrar er att söka efter den visdom som finns i lärorna från ursprungsfolken på Jorden. De har hållit dessa hemligheter nära sina hjärtan, med vetskap om att den visdomen kommer att behövas av alla människor, även om det verkade som om världen var döende.

Den gamla världen dör. Den värld som många av er växte upp i och blev beroende av, håller nu på att falla isär. Mörka krafter försöker ständigt motstå det ökande trycket från ljuset, och försöker fånga folkmassorna i mörker och okunnighet igen, så att deras kontroll över regeringar och handel inte försvinner.

Det är upp till varje individ att välja om de vill vara fria eller inte, om de vill ändra sina liv eller inte och sedan ta nästa steg.

Er process av transmutation tar sig formen av en andlig resa, där ni är avlägsnade från era gamla trosuppfattningar. För ert healande återupplever och passerar ni genom många transformationer, när lagren av gammal klibbig energi avlägsnas och frigörs från era energifält.

Ni genomgår en fullständig rensning av era individuella, familjära och kulturella karmiska mönster, så att mänskligheten inte behöver återuppleva sina liv i en upprepad negativ krets av lidande och elände. Ni bryter er loss från Hjulet.

Under en tid som sedan länge försvunnit i tidens dimma, levde mänskligheten på denna planet i harmoni och lätthet, i en paradisisk miljö mitt i Stilla Havet. En del av er minns detta land som Lemurien eller Mu. Medan hon fanns där hade mänskligheten ännu inte antagit fysisk form; den kom senare på Atlantis, och då minskade hela planeten i frekvens.

En gång var ert medvetande inrymt i ljuskroppar, men när planeten sjönk i frekvens och vibrationerna minskade, fick era kroppar fysisk form och blev tunga och täta.

Det ni tolkar som fysisk materia, den som kan ses och kännas av de fysiska sinnena, är helt enkelt långsammare vibrationer. I verkligheten består er värld av ljus- och ljudvågor som svänger med olika frekvenser. När vibrationen saktar ner blir materien tät. När vibrationen ökar blir formen ljus. Ljud kan ses som färger och färger avger ljud.

När ert medvetande expanderar till de högre frekvensområdena, kommer ni att börja uppleva den underliggande musiken i Sfärerna, de sånger som planeterna och stjärnorna sjunger för varandra, och även att era celler sjunger för varandra i en frekvens som är bortom er nuvarande fysiska förmåga att kunna höra.

När era kroppar är befriade från den gamla programmeringen börjar ni stiga upp till de högre frekvenserna, tills dess er fysiska kropp förvandlas till en magnifik ljuskropp. Detta är vad som sker för de bland er som är dedikerade till uppstigningsprocessen under denna livstid. Dessa vägvisare återupplivar den heliga vägen till initiering, som en gång var dold för massorna.

Vägen är utmanande, men vi ber er komma ihåg att allt ni gör är för hela mänsklighetens skull. Håll ert fokus på er önskan att känna Gud, att omfamna Gud, och låta Guds änglar sjunga för er, vägleda er och omsluta er med deras nåd. Er önskan att känna Enighet, kommer att föra er säkert genom alla de utmaningar ni kan möta. Vet att ni inom er bär på stor kraft, visdom och nåd.

I sanning är ni alla mänskliga änglar, som för länge sedan steg ner i denna värld, en historia som kommer att berättas på alla håll. Ni föll inte ut av ondska, bedrägeri eller uppror, utan av en önskan att uppleva de djupaste nivåerna av skapelsen, de lägre världarna av den tredje dimensionen. Några av er sjönk till och med lägre och tog form som elementala varelser, som klippor, träd och djur.

Allt liv har intelligens och är levande. Låt elementalerna dela med sig av den visdom de har lärt sig. Reflektera över de minsta varelsernas helighet och skapelsens under, som har kommit till er för att njuta av.

Livet kan återigen bli harmoniskt och lätt, befriat från rädsla, men låt först de rensande eldarna bränna bort droppen av missförstånd, och öppna upp era inre ögon så att ni kan se på världen med sanningen om att det inte finns något dåligt eller bra. Det finns bara medvetande.

Det är hur ni väljer att döma någon upplevelse som avgör hur ni kommer att fortsätta dra samma energi till er själva. Släpp behovet av att döma och se världen med neutrala ögon, fyllda med medkänsla. Tillåt och observera det ni upplever för att lära er Andens djupa visdom, och hur materia bara är animerat ljus.

Frigör er från självanklagelser. Om ni känner att ni har misslyckats, ge er då själva möjligheten att prova igen. Änglarna dömer inte eftersom de inte har några egon. Egots sinne eller hjärnans vänstra halva, har regerat länge under den här sista åldern, men föreningen av de två halvorna har börjat, och även det sedan långt tillbaka inaktiverade DNA:t i er cellulära struktur lyser upp, som svar på de inkommande vågorna av fotoniskt Ljus som strålar fram från Universums centrum.

När de två hjärnhalvorna blir en, kommer ni att ha enhetsmedvetenhet. Det är det ni har inom er, gömd på djupet i ert eget kristallina DNA. Ni håller på att lämna puppan eller larvstadiet i er utveckling, och återigen bli Mänskliga Änglar, som kan så mycket mer än vad ni kan hantera idag.

När vi ser på var och en av er, så ser vi ert förflutna, nuet och framtiden. För oss finns det i nuet. Var och en av er kan välja om ni vill gå framåt i ljuset, eller dra er tillbaka och stanna i mörkret. Vi älskar er oavsett vad ni väljer, och kommer att stanna kvar som guider för de som är villiga att utforska bortom bekvämligheten, som ni har blivit lockade till och begränsats i av välmenande men okunniga vuxna och mentorer.

Denna resa är en individuell resa till en början, men kommer snart att expanderas till att bli en kollektiv upplevelse, när fler och fler individer vaknar till den häpnadsväckande sanningen om att de är en fraktal av Gud, ett ljus som har en mänsklig upplevelse.

Vi hälsar er till en Ny Gryning för Mänskligheten, och starten på en vacker vänskap mellan våra två raser. Vi är Ett, eftersom inte enbart mänskligheten existerar på Jorden. Det finns många raser som använder detta solsystem, denna galax och detta universum som sitt hem. När ert medvetande expanderar kommer ni att börja kommunicera med och korsa dessa andra världar. Där hälsas ni som sedan länge saknade släktingar, vilket ni verkligen är.

Vi hedrar er för er vilja att utforska de lägre nivåerna av Skapelsen, och välkomnar er Hem till stjärnorna.

Namaste,

Rådet av Nio, via Tazjma VaCoupe Dino

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...