Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 mars 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 22 mars 2022

 

Nya Portaler Öppnas för att Slutföra Skiftet

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket tillgängliga för er alla när som helst, vilken dag som helst. Vi älskar mänskligheten så mycket, och vi älskar var och en av er som individer också, och det är därför vi är så tillgängliga för er. Vi letar efter möjligheter att visa den kärleken för er, och ni har alla möjlighet att få mer av det vi har att erbjuda under de kommande veckorna och månaderna, eftersom det finns nya portaler som öppnar sig i er himmel som är leveranssystem för högre frekvensenergier från hela universum.

Mänskligheten bombarderas alltid med högfrekventa, positiva energier, men det finns också alltid plats för fler. Det är vad vi har upptäckt, tillsammans med alla andra hjälpare som ni har i de högre världarna, och vi vet att alla och allt förvandlas av ljus. Och vi vet också att ni förvandlas av kärlek.

När vi bombarderar er med en högre frekvens, blir det svårare för någon varelse att behålla den lägre frekvensen. Det är svårare att uppnå det. Det är också lättare för er nu än det någonsin har varit förut att känna igen när ni befinner er i ett lägre vibrationsögonblick av er existens. Ni kan inte låta bli att märka det för negativiteten blir starkare och starkare i ert huvud eller i er kropp. Ni känner era känslor mer fullständigt, och det är vad som är nödvändigt för att ni ska bli de ni är avsedda att bli.

Så vi, och de andra medhjälparna som vi puffar bara på er. Vi ser det brådskande där på Jorden vid denna tid, och vi vet hur viktigt det är att nästa medvetande förskjutningar görs i ert kollektiv. Som alltid börjar det med det uppvaknade kollektivet, eftersom ni är de som tar emot dessa budskap och ni är de som rutinmässigt öppnar upp er för dessa energier. Ni är också de som vill mer och förväntar er mer av livet och för mänskligheten. Det är dags för er alla att leva på ett femte dimensionellt sätt, och den långsamma takten i vilken ni har rört er kommer att fortsätta att öka i takt med att saker och ting på Jorden blir mer och mer intensiva och förvirrande för människor.

Vi ser hur många individer det finns där ute som försöker lista ut allt genom att använda sina sinnen, och vi ser hur många som avskärmar sig själva från de energier som är tillgängliga för dem i processen. Om ni tror att ni har räknat ut allt, lita på oss när vi säger att ni inte har gjort det, och lita också på oss när vi säger att det aldrig var meningen när ni inkarnerade där. Det var alltid att förvandlas till den ni verkligen är i er kärna, och för att göra det måste ni släppa tanken på att kontrollera allt, inklusive andras tro. Ni måste överlämna er till dessa energier, öppna upp för dem och låta er själva blomma ut i full blomma, för det är dags för er alla att leda mänskligheten in i fullbordandet av medvetandeskiftet, och ni har aldrig fått mer stöd än ni har just nu, och det stödet kommer bara att fortsätta att öka och förstärkas i intensitet, i styrka och i kraft när ni går framåt där på planeten Jorden.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...