Jesus via John Smallman, 22 mars 2022

 

https://ci4.googleusercontent.com/proxy/-qOdlfyqXsSbhMLsPXRpvMDBu1e6AjXJLZge0uYydFlJeaJFkerJZhjwY1CX3CpTJhi-FYj1AFv4NKM6i3W7nUdV_ZlxeaRZM2yhoiQTjhHnaSSp_Q0qdUAuBl4=s0-d-e1-ft#https://goldenageofgaia.com/wp-content/uploads/2021/09/jesus-500x336.jpeg

 

Jesus via John Smallman, 22 mars 2022

Jesus genom John: Ett stort antal av er tror fortfarande inte på er egen oföränderliga perfektion

22 mars 2022

av John Smallman

https://tinyurl.com/2p8bnkpa

 

Ett stort antal av er tror fortfarande inte på er egen oföränderliga perfektion.

När er kollektiva uppvaknandeprocess närmar sig sitt slut, kommer en enorm mängd ”grejer” att sprängas in i det kollektiva medvetandet för att accepteras, tackas för, förlåtas och frigöras.

Det rymmer många generationers samlade bitterhet, förnekelse och ilska som legat djupt begravd, eftersom den var för smärtsam att acceptera, antingen då det hände eller efteråt, ända fram tills nu. Nu tillåter hela det mänskliga kollektivet det att bli medvetet, och med det följer mycket skuld och skam för tidigare, sedan länge bortglömda ord och handlingar.

Det måste åtgärdas NU! Tills det är klart ligger ert uppvaknande på is.

Det är bara en ytterligare mycket liten del av uppvaknandeprocessen som behöver ske, innan den når sin mest fantastiska och magnifika avslutning. Men alla ”grejer”, som inte är och inte kan vara i linje med Kärlek, måste först släppas till hundra procent.

En stor del av frisläppandet sker genom förlåtelse för allt som kollektivt har begravts och förnekats – inte bara själva orden och handlingarna, utan också, av yttersta vikt, den kollektiva skam och skuld som uppstår från dessa ord eller handlingar, som nämligen också blivit djupt begravda och förnekade.

Skuld och skam är aldrig någonsin i linje med Kärlek, eftersom det refererar till något som är totalt overkligt för inget som inte är av Kärlek existerar. Men mänskligheten, genom generationer av begränsningar, har en intensiv tro på giltigheten av skam och skuld.

Detta MÅSTE släppas, tillsammans med allt det dömande som har uppstått ur det.

Mor/Fader/Gud älskar er alla oändligt mycket, för ni är Hennes absolut perfekta barn, precis som ni skapades, och det finns inget sätt ni någonsin har avvikit från det tillståndet av perfektion.

Ändå tror ett stort antal av er fortfarande inte på er egen oföränderliga perfektion, och är för närvarande oförmögna att fullt ut acceptera och älska er själva, för att ni har accepterat en ogiltig och overklig tro på skam och skuld.

Total och fullständig självförlåtelse och självacceptans är nödvändig, och om ni vill så gå djupt inom er själva, öppna era hjärtan och bjud in kärleken så kommer den in, och genom att göra det kommer den att tydligt visa er, utan något som helst tvivel, er perfektion och fullkomliga ”oskuldsfullhet!”

Ni kommer att se och känna er själva som de perfekta gudomliga varelser ni är, och alltid har varit. Det Gud skapar är alltid och kan bara vara PERFEKT! Äntligen kommer ni att känna er själva och – trots ert nuvarande självvalda tillstånd av overklighet – uppleva den mest underbara känslan av glädje!

Slutligen kommer ni att känna igen er själva så som ni verkligen är, fria från varje liten aspekt av skugga som har dolt verkligheten för er, ända sedan ni valde att gå in i illusionen.

Illusionen/drömmen ni upplever är overklig, och intellektuellt sett vet och accepterar många av er det. Men, eftersom er medvetna medvetenhet mestadels är hjärn/känsla/kroppsfokuserad, är ni i allmänhet omedvetna – omedvetna om er sanna natur som Ett med Källan – och lever vägledda av era egon mycket oftare än av er intuition.

Detta gör att overkligheten i drömmen/illusionen hamnar i fokus, vilket gör att era mänskliga liv verkar mycket verkliga. En del av er, vissa människor, tillbringar, ibland dagligen, tid i bön eller kontemplation, när ni kan ta er tid från de dagliga aktiviteterna som livet nästan ständigt presenterar er för.

Men de ”grejer” som nu uppstår kräver mycket starkt er uppmärksamhet, och det är inte något som era egon vill uppmärksamma. Detta skapar konflikter inom er, och era egon kommer att göra sitt bästa för att distrahera er, och det orsakar er ytterligare rädsla, oro och ångest.

Så nu, mer än någonsin tidigare, behöver ni avsätta tid för att gå djupt inom er, och bortse från alla känslor av skam eller ovärdighet som kan uppstå, samtidigt som ni har tålamodet att vänta medan era alltför aktiva sinnen lugnar sig tillräckligt, för att ni ska kunna var stilla och fridfulla, eller åtminstone känna er så pass lugna, att Kärleken kan komma in i era hjärtan.

Eftersom ni var och en har helt fria viljor, och om ni inte bjuder in och tillåter Kärleken att komma in, så kan den inte göra det.

När ni positivt bjuder in Kärleken, kommer den att hjälpa er mycket att inse att ni är, och alltid har varit, perfekta gudomliga varelser, och befria er från era ogiltiga och missvisande övertygelser och därigenom entusiastiskt uppmuntra er att släppa era kvarvarande fästen till skam, skuld och ovärdighet.

Total självacceptans kommer att uppnås när ni förlåter er själva för alla de misstag och kärlekslösa ord eller handlingar ni har levererat under era mänskliga liv, medan ni samtidigt tror att det verkligen hände.

När ni faktiskt känner att Kärleken omfamnar er helhjärtat och villkorslöst – vilket är det enda sätt den alltid uttrycker sig, avslöjar sin närvaro – kommer den på det mest underbara sätt att bekräfta för er, att ni verkligen är perfekta gudomliga varelser.

Därför vill jag ännu en gång styrka för er att ni alla, utan några undantag, är perfekta gudomliga varelser som har en tillfällig upplevelse av separation, där det verkar finnas extrem smärta och lidande för ett stort antal av er.

Det tillståndet är Overkligt, och ni kommer att vakna för det är ert öde, och återföra er till ert gudomliga och suveräna tillstånd av Ett med Källan, i fullkomlig glädje.

Er kärleksfulla broder, Jesus.

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...