Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 april 2022

 

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 april 2022

 

Det Uppvaknade Kollektivets Framsteg & Uppstigning

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med mänsklighetens framsteg, eftersom vi ser er ur perspektivet att läsa av kollektivets övergripande vibration, och vi är särskilt glada över de framsteg som ni har gjort som det uppvaknade kollektivet, eftersom ni är kapabla att expandera och växa med stormsteg. Ni har den förmågan på grund av allt ni gör för att hänga med i energierna, allt ni gör för att granska er själva, att titta inåt och se var det finns energier som har fastnat som behöver frigöras. Denna uppstigning handlar om att släppa det som är lägre vibrationellt, låta det gå. Ju mer ni släpper taget, desto mer kan ni stiga upp.

Ju mindre ni sitter fast, desto mindre klamrar ni er fast vid er själva, och er energi blir lättare och lättare, och det enda stället för er att gå är uppåt. Det är inte viktigt för er att se ut på världen idag som den är idag och fråga er själva hur ni kan fixa det. Gör det som känns bäst för er för att vara en god medborgare och en god förvaltare av världen. Men när ni tar hand om er egen vibration, er egen energi, och ni visar er själva att det är möjligt att koppla av i en spänd situation, att det är möjligt att vara glad i en vardaglig situation och det är möjligt att älska inför hatets ansikte. Då visar ni inte bara för er själva, utan för hela kollektivet hur det görs, hur ni kan vara ljus när som helst på dygnet och inför vilken mängd mörker som helst.

Ni är inte där för att lista ut allt. Ni är inte där för att ta reda på vem som representerar mörkret och vem som representerar ljuset. Alla dessa andra varelser reflekterar bara något tillbaka till er ändå. Ni är där för att lysa ert eget ljus, och ju mer ni släpper taget desto lättare är det. Ju mer ni ger efter för de aktuella omständigheterna, desto starkare kan ni lysa. Ju mer ni försöker vara kärlek i alla situationer, desto mer ser ni kärlek runt omkring er. Det är målet och uppdraget för alla, och det är så ni kommer dit ni är på väg med glädje, med nåd, kärlek och lätthet i era hjärtan.

Öva konsten att släppa taget, och ni kommer att släppa in fler av dem som är mer av ljuset och kärleken från Källan, och mer av de högre frekvensenergierna som kommer från ovan. Nu berättar vi allt detta för er, och samtidigt vill vi påpeka att vi ser så många av er redan göra det. Vi vill att ni ska veta att det är därför vi är så nöjda med era framsteg, och att när ni fortsätter, när ni fortsätter så, kommer ni att dra mänskligheten upp med er in i de högre världarna som ni alla är avsedda att leva i någon dag. Men när ni gör detta medvetet och avsiktligt gör ni resan mer tillfredsställande för er, och ni öppnar dörren till roligare, till mer glädjefyllda upplevelser längs vägen.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...