Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 23 juli, 2018

Ni fortsätter att expandera!

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Det är viktigt för er alla att erkänna att ni har kommit en bra bit på väg. Det är omöjligt för er att gå bakåt i utvecklingen och vi vill fira hur långt ni har kommit, genom att hylla er för att ni tar in så mycket mer av Källenergin till er nuvarande dimension. Det är därför ni aldrig kan gå tillbaka.

Ni får tillgång till så mycket mer Källenergi, på grund av de tuffa förhållanden ni har mött och ni är ansvariga för expansionen som sker, inte bara i er värld, utan i hela universumet. Där de största utmaningarna är, är precis var den största expansionen sker. Ni förstår att, ni måste tillkalla Källenergin först och det gör ni genom att leva i tuffa förhållanden och därefter måste ni tillåta Källenergin flöda och det gör ni genom att ni slappnar av och släpper in den.

Sedan får ni uppleva det nyexpanderade tillståndet i er värld. Ni får uppleva ert medvetandes nyexpanderade tillstånd. Allt flödar fint för er nu, oavsett hur det ser ut. Sanningen är att ni behöver de personer som är vid makten just nu; ni behöver att de gör precis det de gör, för de representerar minoriteten och den minoriteten måste vara högljudd för att få önskad effekt.

Ni förstår att ni behöver fortfarande ”dra mer av Källenergin igenom er själva” och det enda sättet att tillkalla den, är att ha de erfarenheter som ni har genom de få, men mäktiga, som fortfarande vill leka den där tredimensionella leken om offer och förövare. Men, när ni tillgår mer av Källenergin, som ni i sanning är, och ni vänder er uppmärksamhet mot det som ni vill skapa, så tar ni tillbaka makten.

Om ni inte går med på att spela offer, så har inte förövaren någon att leka med och när ni fortsätter att tillåta mer Källenergi att flöda in i er dimension, så fortsätter ni att förflytta er själva till tröskeln till den femte dimensionen, där ni alla kommer att känna er sanna kraft; den sanna kraften som kommer inifrån, kraften från Källan.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har njutit av att ansluta till er.

Översättare:

Marie Silja

Du gillar kanske också...