Galaktiska Ljusfederationen via Blossom Goodchild, 21 juli, 2018

Galaktiska Ljusfederationen

via Blossom Goodchild

21 juli, 2018

 

Hallå, däruppe! Nåja, fastän jag inte helt har återhämtat mig från min sjukdom, så är jag med all säkerhet på bättringsvägen och väldigt mycket redo att återigen prata med er. Så jag är intresserad av att få se ifall mina energier duger till att göra det eller inte. Gör de det?

Låt oss börja med att säga: ’Välkommen tillbaka till de levandes värld’ som ni säger i er värld. Åkommor av olika slag ’slår till’ mot den fysiska kroppen i en hastighet av flera knop och många tycker att det är svårt att komma tillbaka på banan. De energier som strömmar in håller naturligtvis på att Upplysa Planeten! Men de rör ändå upp smärre Energier som måste försvinna … och dessa Energier tar tag i allt de kan, eftersom de är medvetna om att deras dagar är räknade. Var vaksamma, Käraste Ni. Var omtänksamma gällande ert välbefinnande och håll er beskyddade. Ljuset är er beskyddare från allt som inte tjänar i dessa frågor och tillåt därför detta Ljus … ert Ljus, att stråla Klarare än någonsin tidigare, när ni går vidare genom dessa stora förändringar som sker på ert Jordiska plan.

Det förefaller verkligen som om mycket håller på att ske. Man pratar om att mycket ska avslöjas innan året är slut och med all säkerhet beter sig våra ’skyar’ på sådana sätt som tidigare inte har setts. Ni har talat om allt detta. Åt vilket håll ska vi gå härifrån … gällande vad ’vi’ kan göra för att under dessa tider kunna tjäna det Högsta Goda?

För evigt och alltid är den Högsta Servicen, vilket ni vet, att VETA VAD KÄRLEK ÄR.

ATT VETA ATT NI ÄR KÄRLEK och att KOMMA FRÅN KÄRLEK i allt som ni tänker, säger och gör. Så många längtar efter att finna sitt syfte …

DETTA … ÄR ERT SYFTE.

ATT ÄLSKA.

Att VARA ett tydligt exempel på KÄRLEK. Så att andra dras till er och blir uppväckta från sin djupaste sömn PÅ GRUND AV den Kärlek som ni utstrålar.

Käraste Själar, dessa kommande tider … de tider som ni nu befinner er i … NU … är början på ett nytt kapitel. I själva verket skulle vi kunna gå så långt att vi säger … en ny bok. Det som kryper fram kommer att chockera er in till märg och ben. Detta har vi sagt flera gånger. Men det är nödvändigt för oss att upprepa det, så att ni, när allting blir avslöjat, kan säga ’Åh, ja. Vi blev uppmärksammade på att detta skulle hända’ … och ni kommer att stå kvar i er kraft för ni var förberedda på det.

Det skulle komma väl till pass ifall vi kunde få några tips om vad dessa saker skulle kunna vara?

Men du vet, Käraste Blossom, det är inte läge för oss att berätta sådant för dig. Men det ÄR vår position och detta är varför vi kommer … för att förbereda er.

På det värsta?

På det som kan förefalla vara det värsta, i och med att det till en början blir avslöjat, till att börja med blir uppenbarat. Men resultatet när ’allt har blivit sagt och gjort’ blir med all säkerhet för mänsklighetens bästa. Utan tvivel.

Vi ber er vara uppmärksamma … och också detta har vi i det förflutna många gånger tidigare sagt … det kommer att finnas de som försöker dölja sina spår. De som kommer att vara så rädda för vad som ska ske dem när väl ’allting släpps ut’ … att många ’osanningar’ presenteras.

DETTA är när ni kommer att upptäcka ert INRE VETANDE. För det blir det och enbart det, till vilket ni under en tid kan vända er. Det kommer att förekomma en hel del förvirring och man kommer att vara osäker på vem eller vad man ska tro.

Så vi säger …

KÄNN DIG SJÄLV.

HA TILLIT TILL DIG SJÄLV.

Gå inombords och lyssna till vad du säger … till dig!

Er värld står i färd med att vända sig upp och ner … och här ska vi säga att vi inte menar såsom i ett polskifte … för vissa skulle kunna tro att de läser mellan raderna och att det är detta vi menar. Nej … vi menar det på ett sätt om att DET MESTA av vad ni har vuxit upp med/inom, kommer att visa sig vara inget annat än propaganda och lögner. Käraste Själar, ni har levt inom de mörka förlorade själarnas skugga, vilkas agenda definitivt inte har varit av service … för själen/till Helheten. De har på många sätt tagit bort er frihet. Men, för er, på grund av de små ’fängelser’ som ni har fängslats i … så kan ni inte se detta … för maskeraden … var/är/har varit … så smart planerad. Till den punkt där till och med de mest intelligenta själarna … också blev/blir/har blivit … lurade.

Men ni säger alltid att vi har fri vilja?

Fri vilja i er själ. Detta är annorlunda än den ’frihet’ som vi här uttrycker. Er själ kommer alltid att vara fri. Men det är så att ni också har fått vissa ’delar’ av er nedstängda, så att ni inte har kunnat ’flyga’ … så att säga.

En revolution/upplösning är på väg som kommer att förändra allt detta. Men allting sker i Gudomlig tajmning. Det finns många lager som måste skalas av innan priset presenteras och får tas emot.

När de här dagarna och förändringarna vecklar ut sig inför era självaste ögon … så känner ni det som om pusselbitarna snabbt faller på plats. Fastän mycket kommer att ’få er att häpna’ … på en annan nivå, så kommer allting att verka vettigt, när ni ser och känner hur förändringarna och slutresultatet möjligtvis kan inträffa.

Håll huvudet kallt. Det finns vissa som kommer att låtsas ställa sig upp för Ljuset och ändå gör de i Sanning det inte. De gör bara så för att komma undan sitt öde.

Vilket är?

Inget lyckligt slut! Men ingen ska lägga något dömande på dessa själar. De har spelat sin roll i detta spel, detsamma spel där ni spelar era roller. Detta kan vara svårt för vissa att svälja, med tanke på vad de har gjort och det sätt på vilket de har betett sig. Det finns verkligen inga ord för att beskriva detta. Men kan ni då säga att ni är tillräckligt uppvaknade för att kunna sitta med dessa själar i ert sinne och överösa dem med KÄRLEK? Det kräver verkligen en vis, Upplyst varelse för att göra det och ändå är detta vad vi ber att ni ska göra. Detta slag av Förlåtelse … av alla/till alla/för alla … är det som kommer att ta er in till den Nya Världen i en takt som ni önskar få se.

FÖRLÅTELSE ÄR NYCKELN. EN SYNNERLIGEN VIKTIG NYCKEL.

Vi poängterar emellertid … att detta inte kommer att bli den enklaste uppgiften att uppnå. Detta sker när ni måste ’tona in er’ till den Högre delen i er Varelse och starkt förena er med den. För ni kan få överraska er själva av de tankar som rörs upp inom er, när ni får höra om de Sanningar bakom vilka ni har ’hållits dolda’. Tankar som ni inte längre trodde var en del av er kan uppstå från djupen inombords.

Men vi säger … att detta är vad vi skulle kunna kalla ’Det Slutgiltiga Rensandet’ … innan den nya Gryningen nalkas.

Häftigt! Ens sinne skulle kunna framkalla … nåväl, jag vet inte vad, faktiskt! För vi vet inte vad som ska komma och ni kan inte berätta det för oss.

Detta är varför vi ber er att förbereda er. Att bygga upp er ’andliga styrka’. Att be om vägledning. Att Välsigna varje del i er VARELSE med Ljus. Detta är ert anspråk. Detta är det sätt på vilket ni kommer att leda så många till Ljuset. För det kommer att finnas så mycket damm som inte har lagt sig efter stormen, att många inte förmår se åt vilket håll de ska gå. Men ni … ni … de Upplysta … ni som har väntat så länge på att få göra vad ni kom hit för att utföra … kommer att finnas där för att hålla deras händer och leda dem igenom. Leda dem över bron … och sedan … återvända för att hämta fler. Sedan fatta fler händer och leda dem över. Över till andra sidan där det finns Frid.

Och utifrån denna plats … formas den Nya Världen.

Kan jag förtydliga något? Er bok heter ’Bron’ och den handlar om precis detta. Men förstår jag rätt, i det att … vi i själva verket inte tar oss någonstans? Jag vill inte att läsarna ska bli förvirrade … för det förekommer vissa kanaler som säger att vi ska flytta till ’en annan plats’.

Nej. I ’vår sanning’ … när vi säger ’Över bron’ … så menar vi att när allting väl är rensat, så kommer ni att flytta till en Högre Dimension, men av samma Jord. För det är HENNE som ni kom för att hjälpa att ta sig till denna Högre Dimension.

Ok. Men ifall den är av samma plats … och vi bara flyttar till en Högre Dimension … detta är svårt att sätta ord på … varifrån tar de Upplysta alla oupplysta från och sedan också tar dem till … ifall vi fortfarande befinner oss på samma Jordiska plan?

Vi ska använda jämförelsen med Elementalernas Rike hos er. De är … på/av … ert Jordiska plan, men de existerar på/inom … en annan Dimension. Så därför går de flesta osedda, oupptäckta. Men utan tvivel finns de här … inom ert samma utrymme.

Detta kommer att bli samma scenario gällande ’Bron’. Samma utrymme, men … flytta in till en Högre Dimension. Denna finns redan på plats och sker. Vissa av er kan känna att ni har ena foten i vardera. Ord är otillräckliga. Men när den ligger ’på plats’ … denna övergång … så kommer ni att veta det och känna det och upptäcka att den är vad den är … självaste anledningen till att ni är här.

Men jag skulle kunna föreställa mig att detta ligger längre bort på vägen?

Återigen … vi kan inte och vill inte lägga någon … tidsram/gräns … på så delikata frågor. Det kan inte handla om tid. För det finns ingen. Det kommer att ske när fasen att göra det står i linje med det som måste ske innan det inträffar. Se inte på ’allt detta’ enligt en tidsram, Käraste Ni. Se på allt detta som byggstenar. När var och en läggs på en annan, så kommer en att komma närmare in till frågornas kärna. Ett steg i taget … utan tid … ändå många steg.

Jag är inte säker på ifall detta kommer att uppmuntra eller avskräcka, för att vara ärlig.

Åh, Käraste Själar på planeten Jorden … Ha stort Mod! För varje steg som ni tar och uppvisar, är ett som leder er vidare längs er väg hemåt. Tidigare sade vi att ni kommer att VETA att allt som sker är ’vad ni har förväntat er’ … eller ord som innebär det och därför … i och med att slöjorna lyfts från så mycket … så kommer ni inombords att känna SANNINGEN … och DETTA ÄR DET BÄSTA SOM SKULLE KUNNA HÄNDA ER!

Den styrka som uppdagas för er … det Ljus som öppnas upp … för/genom er … kommer att ge er hopp … för ni kommer att VETA att ni är på väg.

Ni har väntat så länge … ni har väntat i evighet … ni behöver inte vänta längre.

Ingen sten kommer att lämnas ovänd … och under var och en av dem kommer att finnas det som behöver komma upp till Ljuset.

VAR AV KÄRLEK. VAR I LJUSET. Borden håller på välta.

Tack så mycket. Det känns verkligen bra att vara tillbaka i kontakt, efter tre veckor av krasslighet. Utrensande av all dynga. Så många av oss rensar ut all dynga. Så jag säger ’Hejdå’ för nu … efter att ha fått så mycket styrka från allt som ni har tagit igenom dag. Jag vet att jag talar på mångas vägnar när jag säger att ’VI ÄLSKAR ER. TACK SÅ MYCKET’.

 

 

Make every day a HAPPY HUMAN DAY! http://www.youtube.com/watch?v=5_DDBfwTX1g&feature=youtu.be

 

Please revisit The Invocation ‘We are the Game Changers’ whenever the mood takes you … to keep the Energy as HIGH as we can.

http://youtu.be/MYeqbshjgmA

The link to be able to access all my YouTubes is http://www.youtube.com/user/isjaabmo

 

Source: Blossom Goodchild

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...