Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 december, 2019

Arkturiska Rådet i den 9:e Dimensionen

via Daniel Scranton

26 december, 2019

”Det Högre-Dimensionella Förhållningssättet”

”Hälsningar! Vi är det Arkturiska Rådet. Det gläder oss att få förena oss med er alla.

Vi är mycket nöjda, liksom alltid, med de framsteg som vi ser att mänskligheten just nu gör, och vi uppmuntras i hög grad av det sätt på vilket ni har lyckats lösa frågor med andra människor som i era liv har stor betydelse. Vi kan se större acceptans, större förståelse och mer villkorslös kärlek än någonsin tidigare på er planet. Vi ser att ni höjer er ovanför dispyter från ert förflutna, ni erbjuder förlåtelse och ni släpper motståndet mot de människor i era liv som har gett er de flesta anledningarna att stå emot dem.

Nu när ni i dessa relationer tar den smala vägen, så kan ni förvänta er mer från de högre rikena. Det är en av fördelarna av att ta er vidare bortom de dispyter som ni har och till och med bara de sårade känslor som ni under åren har fått utstå som ett resultat av att ni har vistats i närheten av era närmast stående. Ni har gjort det till ert uppdrag att ta bruk av vad ni har skapat, för att utvecklas, utvidgas och bli bättre versioner av er själva.

Nåväl, i er värld finns det fortfarande de som inte gör detta och ni är lärarna. Ni är de som kommer att lysa med ert ljus ännu klarare än vad ni någonsin har gjort och man kommer att lägga märke till er och de liv som ni lever. Man kommer att vilja veta vilka era hemligheter är och ni kommer att tala om det för dessa. Ni kommer att berätta för dem att det kändes mycket bättre att släppa taget om all bitterhet och harm än att hålla fast vid det för att ha behovet att få rätt, eller till och med behovet att upprätthålla en offerstatus.

Ni höjer er ovanför de dispyter som ni har med andra, för detta är det högre-vibrationella förhållningssättet och ni kommer alltid att attraheras till det som är av en högre vibration. Detta är helt enkelt vad ni anmälde er till och vad ni ställde upp på att utföra under denna livstid. Vi är glada att få säga att många av er som är vakna har valt den smala vägen och gjort vad som behövs för att ta er förbi ert förflutna och som ett resultat kämpar ni er framåt. Ni är de som har skapat bättre framtider och ni kommer att bli de första att gynnas av allt det arbete som ni utför där i egenskap av markbesättningen.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss åt att få stå i kontakt med er.”

 

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...