Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 december 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 24 december 2019

POLERNA SKIFTAR, SKIFTEN I JORDENS MAGNETFÄLT & ER FÖRMÅGA ATT SKIFTA ∞ 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAT av DANIEL SCRANTON

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att kontakta er alla.

Vi är mycket nöjda över att bevittna hur ni har hanterat de många förändringar som har inträffat på Jorden. Ni är fantastiska på att anpassa nya omständigheter och förändringar till de energifält som ni finns i. Er Jord’s elektromagnetiska fält hennes aura. Det är hennes energifält på samma sätt som ni alla har ett fält av energi som omger er som individer, och de förändringar som har inträffat i jordens elektromagnetiska fält är anmärkningsvärda. De dokumenteras. Människor har märkt förskjutningen av polerna, och människor har också möjlighet att registrera frekvensen av Jordens elektromagnetiska fält och har noterat dessa förändringar också.

Dessa förändringar kunde ha orsakat en hel del störningar i mänskligheten, men i stället har ni tagit dem i steg. Ni har anpassat er. Era egna energifält måste anpassa sig till Jordens elektromagnetiska fält för att ni ska kunna fortsätta att leva på jorden, och även om ni är i stort sett omedvetna om de justeringar som ni har gjort, har ni gjort dem och kan frodas i den nya miljön. Vad detta skifte av energier är tänkt att visa för er alla är att ni har förmågan att göra förändringar i era egna energiska fält. Ni kan göra vad som en gång verkade omöjligt för er att göra, och er planet försöker visa er det.

Att ta kontroll över er vibration är sättet att skifta allting, och vi har talat om hur ni kan göra detta genom att först vara grundad i era fysiska kroppar och sedan vara medveten om vad ni vibrerar. Då måste ni fokusera på den vibrationen och andas. När ni har andats hela vägen genom den, kan ni välja en vibration som känns ännu bättre. Detta är metoden hur ni ändrar. Detta är hur ni hänger med i förändringarna i era liv och de förändringar ni ser runt omkring er, inklusive de förändringar som sker med er Moder Jord själv.

Nu, när ni grundar er in i planeten, kan ni känna de förändringar som är på gång, och ni kan märka skillnaden mellan Jorden som ni levde på igår och Jorden som ni lever på i dag. Men ju mer tid ni tillbringar i naturen, desto lättare blir det för er att känna för de subtila förändringarna som de händer och att flöda med dem. Om ni flödar med i förändring, kan ni göra förändringar i era liv och ni kan samskapa den värld som ni vill uppleva.

Ni är Skiftmakarna. Ni är de enare som har bestämt att ni skulle vakna upp för att göra just detta arbete som vi har skisserat här, och ni är de enare som gör det stora arbetet med att följa med i alla energi förändringar på Moder Jord. Håll intentionen uppe.  Gör det lite mer medvetet, och gör de massiva förändringar som ni vill se. Men gör dem inom er först, och sedan, bevittna hur de kommer till verkligheten på er planet.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har känt glädje i kontakten med er.”

https://sananda.website/the-arcturian-council-via-daniel-scranton-december-24th-2019/

Översättning:  Mats

Du gillar kanske också...