Moder Sekhmet via Beatrice Madsen, 24 december, 2019

Sekhmet    via Beatrice Madsen      191224

Jag är begynnelsen och slutet, jag är alltings skapare. Ur mig springer orden och jorden, det livgivande vattnet och träden och fågelsången. Jag är Moder Sekhmet.

Jag besitter all kunskap och jag ÄR. Ingenting behöver bevisas eller rättfärdigas, då min kraft är makten i sig.

Fadern och sonen är sprungna ur mitt sköte, somliga skulle bli bleka om de visste, hur det egentligen förhåller sig. Ingenting går mig förbi eller kan gömma sig. Jag ser allt och vet allt. Jag känner min egen skapelse.

Om du visste vem du är, så vet är du är på väg. På väg är skingra slöjorna. Illusionen bryts itu. Ditt sanna jag väller fram ut djupen, ur höjderna ur de små stunderna som inte tycks vara av vidare värde. Håll det lilla i det stora, och det stora i det lilla. Håll ditt eget hjärta i den stora skapelsen.

Ute är den obarmhärtiga maktens näste. De får möta sin egen obarmhärtighet. Min röda drake ser till dess färd mot nålens öga. De lägger benen på ryggen och springer och vädjar till sina gamla riter och mörka krafter, men elden befinner sig runt omkring dem. Sekhmets öga ser dem var och en, draken arbetar i min tjänst.

Se Sekhmet ty jag ser dig.

Mitt väsen genomsyrar allt. Periodvis har jag legat i slummer men också det har varit ett måste. Man har trott att jag lämnat. Skaparguden har lämnat sin skapelse till dess eget öde. Ingalunda är det så enkelt kära. Jag har slumrat, för att skapelsen ska få lära känna sig själv, men jag har ändå varit allestädes närvarande.

Nu har mitt väsen satt energin i rörelse, en oktav högre. Det ställer allt på ända. Den röda drakens framfart går inte att stoppa. Många tar den med sig i djupen. En del måste lämna som inte vill vara med. Se detta kommande år. Jordskred av själar som stiger av oktavhöjningen. Också dem omfamnar jag. De behöver mera tid, mera lärdomar ty deras hölje är ännu inte redo för frekvenshöjning. Efter det går det fortare, på grund av mindre motstånd. Tänk er att ni spänner en båge. När pilen skjuts av, så är det en liknelse av ”the event”. Pilen kan sedan fara i rasande fart av sig själv innan den landar i jorden och sätter frö till ny blomning.

Än är vi inte där. Morståndet växer såsom bågen innan den släpper. Den röda draken är min förlängda arm.

Väx min skapelse. Din tid är NU. Sekhmet.

Du gillar kanske också...