Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 mars 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 31 mars 2022

 

Möjligheter att skifta till 5D hela dagen, varje dag

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med era framsteg när ni går till nästa steg i er andliga utveckling. Vi noterar hur många människor som faktiskt tar sig tid att stanna upp och uppskatta skönheten i er värld, och vi lägger också märke till de fortsatta handlingarna av vänlighet och stöd för era medmänniskor. Vi bevittnar blomstringen av det mänskliga kollektiva medvetandet just nu, och vi är mycket glada över att kunna säga att ni tar de nödvändiga stegen för att få er att skifta, för att få er till den nivån av medvetande där ni känner er själva som ert högre jag.

Vi märker också hur många människor som lägger undan tanken på att någon större händelse ska hända utanför dem för att rädda mänskligheten eller för att knuffa in alla i den femte dimensionen, och det är mycket bra. Det är bra att inse att ni är där för att uppleva förändringen, men ni vill också känna att ni deltog i det frivilligt och medvetet. Och så, varje ögonblick av varje dag är en möjlighet att skifta till en högre nivå av medvetenhet, till en högre vibration, till en annan tanke, ett annat perspektiv. Och livet kommer att fortsätta att ge er dessa möjligheter för det är verkligen vad allt utanför er är menat att göra.

Om ni vill få en läsning om ert liv, titta bara utanför er själva och undersök vad som händer i ert liv, och ni kan också titta inuti efter vad ni känner fysiskt, känslomässigt, energimässigt. Och när ni uppmärksammar era tankar närmare, kommer ni att bli mer medvetna om vad er vibration är. Ni kommer att se att små förändringar som ni gör inom er själva börjar dyka upp snabbare och snabbare i er upplevelse av er värld och av ert liv. Ni har spelat det väntande spelet så länge att det har gjort många människor omedvetna om det faktum att det de lägger ut energimässigt kommer att skapas i någon form runt dem. Och det förändras eftersom energierna rör sig snabbare, de har en högre frekvens, och därför kommer allt tillbaka till er snabbare för att visa er vad ni har vibrerat.

De av er som uppmärksammar vet att detta är sant, och de av er som ser betydelsen i en synkronicitet vet att de händer hela tiden. Ni får tecken från era guider och från universum hela dagen, varje dag. Att ägna mer uppmärksamhet ger utdelning, för när ni vet vad meningen är med det ena eller det andra, då vet ni vad ni ska göra, eller så vet ni vad ni behöver förändra inom er själva. Erfarenhet är den stora läraren i era liv.

Kom ihåg att vilken upplevelse ni än har just nu har så mycket invävt i den för er, och om ni tittar, om ni är uppmärksamma, kommer ni att finna vad som finns inom den upplevelsen som är där för att tjäna er, för att ta er till nästa nivå av medvetande, av er evolution. Och när ni gör det konsekvent känner ni att ni rör er högre och högre, ni inser att ni är i den uppåtgående spiralen, och ni släpper allt som inte tjänar er, som är av en lägre frekvens och som håller er bundna till en tredje dimensionell typ av verklighetsupplevelse. Det är ni som skapar er upplevelse av denna förändring i medvetande, och när ni bestämmer er för att göra det mer medvetet får ni uppleva det mer med glädje.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

 

Du gillar kanske också...