Arkturierna via Daniel Scranton, 26 mars 2020

Arkturierna via Daniel Scranton, 26 mars 2020

”Hälsningar. Vi är det Arcturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har tagit hand om mänskligheten energiskt i denna tiden Vi, och många andra som vi här i de högre världarna, vet när ni behöver mer vårdande, omtänksam, kärleksfull uppmärksamhet, och vi ger och tillhandahåller alltid det.

Det finns några sätt på vilka ni alla kan hjälpa oss i denna tid där mänskligheten behöver så mycket hjälp. Först och främst kan ni hjälpa till genom att vara snälla, kärleksfulla och närande för er själva och varandra. För det andra kan ni öppna er mer för den medkänsla som vi erbjuder genom att känna för det och hålla denna avsikt att ta emot mer av den. Slutligen kan ni vara de som grundar denna medkännande energi i er fysiska kropp och i Moder Jord, vilket gör den tillgänglig för alla andra människor, eftersom Jorden har hennes eget sätt att distribuera alla typer av energier.

När ni inser att ett av de viktigaste syftena med detta samskapande är att få er att känna för varandra, då blir det lättare för er att se att vad era medmänniskor behöver just nu är lite vänlighet och lite medkänsla. Ni är de som kommer åt dessa höga vibrationstillstånd, och det är ni som delar dessa högfrekventa vibrationer med era medmänniskor eftersom ni vill vara till tjänst.

Och inte bara vill ni vara till tjänst, men många av er har kommit till oss och frågat oss hur ni kan vara till tjänst. För det mesta när ni ställer den frågan, tänker ni på något som ni kan göra när det gäller fysisk handling. Men just nu blir ni ombedda att stanna inne, att hålla er på avstånd från varandra, och det innebär att ni får tillgång till era superkrafter för att hjälpa mänskligheten. Ni får tillgång till er kärlek och medkänsla. Ni får tillgång till era helande förmågor och den förmåga som ni måste känna som ansluten, för att få access till denna för-en-ing, detta enhets medvetande som ni alltid har tillgång till. Men i en tid som den ni lever i nu, är ni mer benägna att accessa den.

Vi kommer att fortsätta att berätta för er vad vi känner mänsklighetens behov vara genom alla er som är vakna, och vi vet att ni som det uppvaknade kollektivet kommer att öppna er för oss, ännu mer än ni brukar göra. Detta är en tid av att arbeta tillsammans, oavsett om ni är människa, utomjordisk, fysisk eller icke-fysisk. Vi är alla sammankopplade, och därför, när någon på Jorden lider, sänder detta lidande en dominoeffekt, och vi vill alla hjälpa till att lindra detta lidande. Vi vill alla hjälpa mänskligheten att ta det stora steget framåt i er evolution och utveckling som den nuvarande situationen ger er som en möjlighet. Och vi kommer att fortsätta att assistera er på alla sätt vi kan.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft lyckosam kontakt med er.”

Översättning:  Mats

https://sananda.website/the-arcturians-via-daniel-scranton-march-26th-2020/

Du gillar kanske också...