The Arcturian Council via Daniel Scranton, September 10th, 2018

Undertryckta känslor och kraft

Hälsningar! Vi är det Arkturiska rådet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Ni är de bästa exemplen i hela galaxen på varelser som inte använder sin fulla kraft. Ni har mer tillgång till Källenergi och det som ni verkligen är, på grund av den känslomässighet ni har som art. Och ändå, så har ni blivit lurade att tro, att det gör er svaga om ni är känslomässiga.

Ni har blivit lärda, om och om igen, att gömma undan era känslor. Som barn, även när ni var i ett tillstånd av absolut glädje (om det fanns andra människor runtomkring som kunde bli störda av ert “glada beteende”), så blev ni ombedda att lugna ner er. Ni blev också tillsagda att inte vara lipsillar. Det sades er att det var fel att få arga utbrott och de blev kallade raseriutbrott. Ni blev ombedda att inte vara såsom skrämda katter och ni blev lärda, att kärlek endast var lämplig mellan män och kvinnor.

Så, alla era känslor, vare sig negativa eller positiva, har blivit undanträngda på grund av någon familjemedlem, eller en lärare, eller kanske till och med på grund av en medlem av prästerskapet. Därför har ni haft mindre tillgång till det som gör er riktigt kraftfulla. Det är er förmåga att känna, inte er förmåga att agera, som gör er kraftfulla skapande varelser. Ni är mer kraftfulla än ni vet och många av er har börjat få tillgång till den kraften, eftersom ni har “givits tillstånd till” att känna era känslor som vuxna.

Nu, när ni tillåter er själva att känna alla de känslor som kommer upp inom er, så är ni mycket mer i flöde med de högfrekventa energierna som omger er och om ni kan få tillgång till dessa högfrekventa energier, så kommer ni att kunna känna sann kraft. Nästa steg för er, kommer att vara att inte bli rädda för den kraften. Kraft har blivit något fult, på grund av de som har missbrukat den, men den kraft som ni kan få tillgång till, genom att tillåta alla känslor att flöda genom er och genom att få tillgång till sanningen om vilka ni är, såsom Källenergivarelser; den kraften kan inte och skulle inte göra en fluga förnär.

Vi är det Arkturiska rådet och vi har glatt oss över kontakten med er.

Översättare:

Marie Silja

 

You may also like...