Det Arkturiska Rådet Via Daniel Scranton, 23 maj 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 23 maj 2021
Varför ni inte behöver vara rädda för Kabalen.
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.
Vi håller på att öppna många portar, många portaler just nu för att låta mer av de högdiemnsionella energierna, koderna och den informationen som ni behöver som ett mänskligt kollektiv, för att höja er till en högre nivå där på Jorden. Vi har övervakat er upptagning av det vi har levererat till er de senaste månaderna, och vi ser att det är fler individer än någonsin tidigare som har förankrat sig i ljuset, fler som har en önskan om att tjäna och fler som kan hantera det som vi sänder till er.
Ju mer tid ni lägger på att meditera, är ute i naturen, vilar och kopplar av, desto lättare kan ni ta emot de gåvor som vi erbjuder er. Vi vill att ni ska förstå att ni inte behöver göra någonting för att förtjäna dessa gåvor: de är uppgraderingar och aktiviteter som mänskligheten är redo för, och vem som helst kan ta steget och bli mottagare. Alla kan vara en kanal just nu, för det behövs. Det är så mycket ni alla törstar efter dessa energier, efter kunskap, visdom och villkorslös kärlek som kommer från de högre världarna och som hela tiden fortsätter att bombardera er alla.
Men om en person inte är öppen har de här energierna mycket liten effekt på dem. Det finns dock fortfarande en påverkan, och det är en av anledningarna till att ni inte behöver frukta dem som spelar i mörkret. Ni behöver inte vara rädda för någon kabal eller grupp, på grund av dessa energier. De kan inte samexistera med dem. De måste lämna Jorden eller anamma ljuset. Så ni kan koppla av med tanke på allt som ni har hört händer bakom kulisserna i er värld. Det är som eld som släcks av regnet. Det är en naturlig process. De två kan inte samexistera, inte för någon längre tid.
Och det är vad som händer i er värld just nu, och det är en anledning för er alla att glädjas, för ni gjorde det. Ni ökade era siffror i en sådan utsträckning att dessa högfrekventa energierna, dessa koder och denna information redan har blivit jordade och förankrade i er värld i den utsträckning som var nödvändig för att åstadkomma de kommande förändringarna. Så mycket händer just nu tack vare er alla, och så mycket mer kommer att hända på grund av er öppenhet och er villighet att stanna kvar på Jorden och uthärda de många utmaningar och alla svårigheter som ni har varit tvungna att möta under denna enda livstid.
Och de av er som har varit där i många livstider har verkligen lagt grunden för det som komma skall. Den nya Jorden har skapats av alla er som har arbetat i harmoni och samarbete med varandra. Och det finns så mycket som ni ännu inte har upptäckt om den Jord ni befinner er på just nu, men allt händer och det händer nu. Vi vill tacka er och belöna er med ännu mer, för vi vet att ni kan klara det.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...