Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 augusti, 2018

Ett enat galaktiskt kollektiv

Hälsningar! Vi är det Arkturiska kollektivet. Vi är glada över att ansluta till er alla.

Vi har tagit de nödvändiga stegen för att kontakta de andra kollektiven och råden i andra dimensioner, som är intresserade av att hjälpa mänskligheten och varenda en som vi kontaktade, höll med om att vi behöver utbyta information och vara mer enade i vårt närmande. Så, energierna som ni tar emot nu, kommer sannolikt att inkludera aktiveringar av många av de olika typer av upplevelser inom er, som ni fått i olika galaxer.

Det är sannolikt att ni får en “nedladdning” som inte bara kommer att aktivera plejadiskt DNA, utan också arkturiskt, sirianskt osv. Det är också sannolikt att ni kommer att få kontakt med federationer av varelser från hela galaxen. Ni behöver inte tänka på er själva som om ni bara kommer från en plats eller ett stjärnsystem. Ni kommer från alla hörn av galaxen, som är väldigt, väldigt gammal och historien går tillbaka eoner, mycket längre tillbaka än livets historia på planeten Jorden.

Så, vi kommer samman nu för att presentera för er ett enat kollektiv av hjälpare, eftersom det är den typ av galax som ni vill stiga upp i. Vi behöver inte segregera i stjärnsystem och i våra kollektiva ansträngningar är vi långt mer effektiva och vi kan hjälpa till att påskynda uppstigningsprocessen, som vi vet att ni alla är ivriga att fortsätta med.

Det finns så mycket samarbete i galaxen nu och vi är stolta att säga, att vi hade något att göra med det. Mänskligheten med alla era behov, hade också en hel del att göra med det. Så, ni ser att det kaos som er värld är i för närvarande, kan vara en god sak.

Vi är det Arkturiska rådet och vi är glada över att ha fått kontakt med er.

Översättare:

Marie Silja

You may also like...