Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 december 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 12 december 2021

 

En spelväxlare för mänskligheten

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har börjat undersöka de olika strategierna som vi ser er alla använda för att föra er själva in i ett högre vibrationstillstånd. Vi pratar om era genuina försök att höja er vibration, snarare än användningen av droger, alkohol, sex eller något annat sätt som ni har för att föra er själva in i en högre vibration genom att vara beroende av något som är externt. Vi är intresserade av era processer som ni använder när ni sitter hemma ensam, själva, och ni behöver få tillgång till ett högre vibrationstillstånd.

Vi vet att ni alla inser vikten av att vara i ett högre vibrationstillstånd eftersom ni inser att ni skapar er verklighet med den vibration ni erbjuder. Och så, vi har blivit väldigt nyfikna på hur de av er som är medvetna skapare gör för att komma in i det högre vibrationstillståndet. Och vi vill också säga att det inte är något fel med att göra något för att försätta er i ett högre vibrationstillstånd, men ni har inte alltid tillgång till den saken som ni litar på för att komma dit.

Därför är vi särskilt intresserade av vad ni gör för att höja er vibration när ni inte har tillgång till alla era vanliga trick. Vad vi har märkt är att fler och fler av er känner igen kraften i andningen för att få er att inte bara rensa bort något som ni inte vill känna, utan också att komma åt något som ni gör. Att andas medvetet och avsiktligt är en spelväxlare för hela mänskligheten, och fler och fler av er vaknar upp till denna sanning. Det är väldigt intuitivt för er att ta ett djupt andetag, att sucka, och det är också så att när ni upplever någon form av trauma kommer ni att sluta andas.

Vad vi nu vill säga om detta är att vi vet att ni kan gå ännu längre med ert andningsarbete, er medvetna andning. Vi vet att ni kan uppnå extas med något annat än att göra något som ni gör ofrivilligt hela dagen och hela natten. Nu ska vi inte berätta för er hur ni andas medvetet eftersom vi vill att ni ska inse att ni har förmågan att själv bestämma vilken typ av medveten andning som kommer att fungera bäst för er i ett givet ögonblick eller i en given situation.

Och så, vi inbjuder er att leka med er andning mer. Använd den för att få er själva att fokusera. Använd den för att vara mer uppmärksam. Medveten närvaro är konsten att uppmärksamma vad ni gör i stunden, och ni andas nästan alltid. Så när ni andas och gör något medvetet och avsiktligt, lägger ni till så mycket mer av ert medvetande till den aktiviteten.

Vi vet också att ni vet hur stor roll andningen har i meditation, men meditation handlar oftast om att nå ett tillstånd av neutralitet. Det handlar om att släppa något. Vi vet att ni kan uppnå ett tillstånd av extas genom att leka med medveten andning, och det är något som vi inbjuder er att göra minst en gång om dagen. Demonstrera för er själva hur kraftfulla ni är och hur enkelt det kan vara att ta sig dit ni vill. Det finns inget enklare än att andas, och det finns inget mer kraftfullt än att göra det medvetet.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

 

 

 

Du gillar kanske också...