Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 augusti 2019

Det Arkturiska Rådet, 25 augusti 2019

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är så glada över att tala med alla er som kommer att ta del av denna överföring. Vi är mycket glada att kunna rapportera att de framsteg som ni har gjort, har efterlämnat dyningar över hela galaxen. Fler och fler varelser har uppmärksammat de av er som har öppnat sig för utomjordiska kontakter, och för de högre frekvensenergier som kommer från de icke-fysiska världarna. Det förekommer naturligtvis en hel del prat om när var och en av er som är vakna, kommer att vara redo för fysisk utomjordisk kontakt.

En del E.T.s vill ta kontakt med er, även om andra i gruppen inte anser att ni är riktigt redo för en sådan upplevelse. Men utifrån vad vi kan se har ni alla hanterat era E.T.-möten mycket bra, och tagit till er vad E.T.s har velat dela med sig av. Det finns så många nedladdningar och uppgraderingar som ni kan få tag i.

En del av er slappnar av och bara låter aktiveringarna inträffa. Andra blir spända och stänger av sig själva, och kan på så sätt inte ta emot den fulla kraften i överföringen. Men ni blir fortfarande bättre på att ta emot dem. Ni närmare er den tid då den typen av kontakter blir vardagsmat för er.

Vi njuter så av att bevittna dessa interaktioner och gör mentala anteckningar för oss själva om vad som fungerar och vad som inte gör det. Många E.T.s och kollektiv kommer till oss för att få råd om hur man ska närma sig mänskligheten, eller hur man ska närma sig en individ som är vaken och visar tecken på att vara redo. Vi gör vårt bästa för att ge dem de råd som vi tror kommer att leda till en positiv interaktion, där alla får vad de vill ha. För det mesta är de E.T.s som ni får kontakt med intresserade av att aktivera vissa utomjordiska DNA inom er, eller minnen av när ni var en del av deras ras.

Den typen av inre kunskap kan bygga en bro mellan mänskligheten och dessa E.T.s. Och när broarna är byggda kan ni få den kontakt som så många av er har väntat på och önskat sig. Vi vill säga till de av er som är otåliga när det gäller kontakten med E.T.s, att den kommer. Var tålmodiga, lev era liv, vet att det finns gott om E.T.s som går omkring bland er, och fundera över vilken smältdegel Moder Jord faktiskt är. Ni är omgivna av utomjordisk energi. Ni består av den, och ju förr ni inser det, desto lättare är det för dem att ta kontakt med er.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...