Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 maj, 2020

Det Arkturiska Rådet, 25 maj 2020

Via Daniel Scranton

Nästa Steg i Er Utveckling: Paradiset på Jorden

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi har tittat på era framsteg de senaste veckorna och månaderna, och vi har kommit fram till flera slutsatser om hur ni har kunnat utvecklas och expandera, trots de utmanande omständigheter ni har levt under. En sak som är mycket tydlig är att ett större antal av mänskligheten har börjat ifrågasätta myndigheterna i större omfattning än någonsin tidigare. Ni har börjat ifrågasätta om den version av verkligheten som ni får berättad för er, de facto är sann.

Ni har också visat en vilja att undersöka dem som har maktpositioner, och ni har insett att er version av verkligheten är den som betyder mest för er. När ni gör framsteg i denna tid av åsikter och teorier, kommer ni att upptäcka att nästa steg i er andliga utveckling är att låta andra tro det de tror på, utan att behöva berätta för dem om ert perspektiv, som är diametralt motsatt deras.

När ni kan låta någon annan tro vad de tror och bara vara glada för att de har dragit sina egna slutsatser om vad som händer på Jorden, då kommer ni att veta att ni har tagit ett jättesprång framåt. Sanningen är att ni alla kan samexistera harmoniskt där på Jorden, även med olika religiösa övertygelser, olika seder, olika regeringar och olika system. Ni behöver inte komma överens om några av de heta ämnen som ni har.

Vad ni behöver är att acceptera att någon annans synsätt är lika giltigt som ert. Och när ni släpper ert motstånd om vad någon annan tror händer bakom kulisserna, eller precis framför näsan på er, då kommer ni att veta att ni har haft nytta av att ha varit i en upp-och-nervänd tid och ett polariserat samhälle. När ni kan fira det faktum att någon åtminstone tänker själv och marscherar i takt med sin egen trumslagare, då vet ni att ni kommer att erkänna den personens fria vilja, och ni kommer inte att känna er hotade av det faktum att deras version av verkligheten inte stämmer överens med er.

Det är bra att ifrågasätta och det är bra att stärka er själva. Det är också bra att gå till ert inre för bekräftelse av er tro och ert perspektiv. Vänd er inte till någon annan för bekräftelse av er version av verkligheten, för chansen är stor att de inte håller med. Olika synsätt kan leda till att ni känner er utanför, och den känslan kan så småningom leda till våld och krig. Vi föreslår att ni letar efter vad alla människor har gemensamt.

Vi föreslår att ni fokuserar på vad ni står i förhållande till andra människor i era liv och i er värld. Vi vet att ni kan komma samman trots era olikheter och göra Jorden till det paradis som det alltid var menat att vara. Det börjar med att låta andra tro på vad det än är de tror på.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har glatt oss över kontakten med er alla.

Översättning Ulla Krogh

 

Du gillar kanske också...