Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 23 maj 2020

Meddelande från Änglarna via Ann Albers, 23 maj 2020

 

Mina kära vänner, vi älskar er så mycket.

Centrera er själva i ett öppet hjärta, för när ert samhälle börjar öppna upp sig igen, kommer ert hjärta att vara er guide för att hålla er trygga, glada, kärleksfulla och till och med glädjefyllda när mänskligheten fortsätter att återfödas till större kärlek.

Det kanske inte är en enkel födelse på kort sikt. Det kommer att finnas ett stort utbud av åsikter som kommer att uttryckas under de kommande månaderna – vissa vänligt, vissa högljutt och vissa försiktigt, och vissa på ganska motbjudande och stötande sätt. Ändå kan ni segla igenom denna tid, uppburen av kärlek och vägledda med behag.

Alla har dykt djupare, känt större djup och lärt känna sig själv bättre – i med- och motgång – under denna pandemi. Några av er sprang rakt in i era hjärtan och upptäckte er enorma medkänsla för mänskligheten. Några av er sprang direkt in i er kreativa sida och upptäckte nya passioner, talanger, sysslor och insatser. Några av er sprang djupt in i en djup ensamhet, eller ångest och rädsla. Några av er stötte på er ilska, frustration och känslor av hjälplöshet. Några av er stötte på ert dömande. Några av er upptäckte en större tolerans för varandra. Några av er upptäckte att ni älskade livet ni har skapat. Många av er upplevde en blandning av känslor. Vad ni än hittade inom er, lärde ni känna er själva bättre.

Ni upptäckte också nya gåvor och sätt att hantera motgångar, obehag och det okända. I svåra tider uppstår nya styrkor. När ni inte kunde förändra er yttre värld, gick många av er inom för att skapa förändringar i den vibrationella världen och därmed iscensätta en härlig framtid. Många av er som stod inför ekonomiska utmaningar var tvungna att förlita sig på andras vänlighet eller falla tillbaka i trons armar. De av er som var ute och betjänade massorna hade inget annat val än att sätta er tro och tillit till kraften som älskar er och ger er liv. Ni har alla vuxit enormt. Ni föder en ny, mer kärleksfull värld.

Så när ni går framåt och ”öppnar upp” samhället, var snälla mot er själva och håll ert hjärta vidöppet. Be om att se världen genom de gudomliga ögonen och era änglar.

Behåll de positiva förändringarna ni har gjort under pandemin. Fortsätt att känna era känslor djupt, istället för att bli så upptagna igen att ni glömmer att känna. Fortsätt att anknyta mer djupgående med vänner och familj, för i isolering fann många av er djupare och mer autentiska sätt att relatera till varandra än ytlig konversation. Fortsätt att vara rådiga. Använd er Gudagivna kreativitet. Ödsla mindre. Gå ut i naturen mer. Hedra er jord och era medmänniskor. Gå fram med ett öppet hjärta, älska er själva, var kär i livet och älska era medmänniskor.

Välj särskilt att skicka kärlek, böner och ljus till medlemmarna i er mänskliga familj som känner sig rädda, hjälplösa och arga. Ni behöver inte dansa eller samtala med dem, men döm inte dem. De kämpar bara – kanske mer än de flesta – för att födas in i en större kärlek till dem själva.

När ni ser någon agera på ett sätt som verkar hotande – kanske de inte bär en mask och ni önskar att de gjorde – istället för att falla i rädsla och bedömning, stå i kärlekens kraft. Öppna ert hjärta för strömmar av välbefinnande och nåd. Använd tanken och föreställ er att ljuset strömmar genom er och utåt i alla riktningar. Ni kommer att känna er trygga i dess flöde och ni kommer att vara till en välsignelse för alla runt omkring.

Om ni måste gå tillbaka till jobbet och ni är rädda, kom ihåg att er vägledning kommer att berätta om och när det är rätt för er att göra det. Några av er kommer att lämna och gå vidare. Några av er kommer gärna tillbaka. Några av er kommer att behöva ta lite extra ledigt efter att ha arbetat på frontlinjerna.

Lyssna på era hjärtan. Håll era hjärtan öppna genom att vara vänliga mot er själva först. Då, oavsett vad någon annan gör, var snälla. Var kärleksfulla … eller åtminstone vägra att delta i lägre vibrationsinteraktioner som inte tjänar någon.

Det finns inget ”rätt svar” på hur man återöppnar en hel planet igen, kära vänner. Alla, utan undantag, försöker göra sitt bästa enligt sina mönster, programmering och medvetenhetsnivå. Alla lär sig. Lita på ert öppna, kärleksfulla hjärta för att veta vad som är rätt för er i ett givet ögonblick. Lev och låt leva. Ingen kan skada er om ni är i kärlek. Ingen kan ”göra” er sjuka om ni förblir i en mentalitet av välbefinnande. Ingen annan har någonsin någon bestämmanderätt över era inre förhållanden, och som ni alla vet, lockar eller tillåter era inre förhållanden det ni upplever i era yttre liv.

Så håll era hjärtan öppna för det är viktigare – nu och alltid – än när era företag, era butiker, era konserter och resten av er värld öppnas.

Även detta kommer att passera. Tillräckligt många av er går bortom rädslan som har gjort det möjligt för detta virus att bli det monster det gjorde, när det matades av rädslan och masshysteri. Naturligtvis uppmuntrar vi er att följa era riktlinjer för hälsa, hygien och artighet mot era medmänniskor, men gör det med ett öppet hjärta och ett åtagande att vara snälla och kärleksfulla mot er själva och varandra.

Ett öppet hjärta kan läka en person, en grupp, ett samhälle och verkligen hela er värld, för i det öppna hjärtat finner det gudomliga ett öppet fönster genom vilket det kan strömma kärlek in i ert liv och i hela mänskligheten.

Gud välsigne er! Vi älskar er så mycket.

– Änglarna

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...