Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 25 maj 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 25 maj 2021
Jordbundna Aktivister
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet och vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi har många beslut som vi måste fatta hela tiden. Det är en av de saker som håller oss sysselsatta, så att säga, även om vi inte har fysiska kroppar. Vi väljer ofta mellan olika ljussträngar, olika energipaket och olika delar av information att erbjuda mänskligheten, och vi vet att vi alltid kan göra bättre ifrån oss. Vi vet att det alltid finns mer för oss att uppnå när det gäller det stöd vi kan ge, och det håller oss på den väg som vi är mycket glada att vara på.
Vi är på en väg av tjänande och uppstigning, och de av er som dras till oss, dras till oss av den anledningen. Vi är väldigt lika. Ni är markbesättningen i fysisk form för dem av oss som är på de högre dimensionella planet och som är i icke-fysisk form. Ni är kraftfulla och elektrifierade av det vi skickar till er, och vi ser att fler och fler av er öppnar upp för ljuset, för energin, informationen och den kärlek som vi så öppet delar med oss av.
Det ni tar emot från oss vill ni naturligtvis dela med er av till andra. Ni vill sprida det till omvärlden, och det är bra. Det är ett sätt att tjäna mänskligheten just nu. En del av er undrar hur ni ska göra detta, särskilt när ni känner att det inte är många som lyssnar på er. Det är inte era ord som betyder något; det är den vibration ni sänder ut som räknas, och ni kan sända ut en stark vibration genom att bara vara, genom att sitta med slutna ögon och andas. Ni kan utstråla så mycket ljus, kärlek och högvibrationella energier bara genom att tänka att ni gör det, och vi ser att ni gör det. De av er som är vakna har den inverkan, oavsett om ni är medvetna om det eller inte.
När ni fokuserar på ljuset, det goda som finns inom alla människor, blir ni de jordbundna aktivisterna. Ni blir de som aktiverar alla andra, oavset om ni är medvetna om det, och oavsett om de är medvetna om det eller inte. Så oroa er inte för vad ni skall göra eller att ni missar er kallelse, för ni är där. Ni förankrar det som vi och andra ger till er och ni sprider det omkring er.
Det bästa sättet att känna er påverkan och vara medvetna om att ni har den, är genom att följa er inre vägledning. Er intuition kommer alltid att placera er på rätt plats vid rätt tillfälle och med rätt människor, de människor som inte bara kommer att dra nytta av det ni har att erbjuda, utan också vara tacksamma för det. De kommer att visa sin tacksamhet och ni kommer att känna det som om ni har fått ny energi och känna en ny hängivenhet för ert mål att hjälpa mänskligheten att höja sin medvetandenivå och stiga upp till nästa existensplan, den som vi kallar den femte dimensionen.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...