Det Arkturiska Rådet Via Daniel Scranton, 20 oktober 2021

Det Arkturiska Rådet
Via Daniel Scranton, 20 oktober 2021
Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.
Vi utstrålar mycket förtroende när vi talar genom kanalen här. Vi talar med förtroende och säkerhet eftersom vi har en förmåga att fokusera, och den förmågan ger oss faktiskt förtroende för det vi fokuserar på. Vi vet, till exempel, att om vi fokuserar på mänsklighetens uppstigning och det goda som finns inom var och en av er, kommer det att vara det vi upplever. Å andra sidan, om vi skulle fokusera på era tillkortakommanden och möjligheten att ni skulle förstöra er värld innan ni stiger upp med den, skulle vi inte känna eller utstråla så mycket förtroende för mänskligheten.
Vi vet att vår förmåga att fokusera tjänar också er alla. Vi vet att när vi fokuserar på er kraft, så aktiverar vi den. Vi vet att när vi ger er utrymme att läka, hittar ni er egen förmåga att släppa in helande energier. Vi vet att när vi fokuserar på att vara till tjänst för er, är vi det, och vi vill att ni fokuserar på samma sätt som vi, för vi vet att er förmåga att fokusera frigör mer än bara ert självförtroende. Det släpper loss er kraft; det släpper loss er förmåga att skapa. Fokus, fokus, fokus, och var uppmärksamma på hur ert fokus känns.
Det finns gott om människor på er planet som sprider meddelanden till er om det negativa hos det mänskliga kollektivet, eller så talar de om för er att det finns några mycket, mycket dåliga människor och att ni ska fokusera på dem och vad de gör. Och om fler av er uppmärksammade hur ni känner när ni fokuserar på dessa lärare, dessa kanaliserare och deras meddelanden, skulle ni stänga av dem, lämna den webbsidan och aldrig återvända för att uppleva sådana hemska känslor i er kropp igen. Vi skulle älska att övertyga er om att era känslor spelar roll, och om något ger resonans med er eller inte intellektuellt, är inte så viktigt som hur ni känner när ni fokuserar på det, för i slutändan är alla sanningar sanna och alla verkligheter verkliga.
Var medvetna om kraften i ert fokus och använd det som ett verktyg. Använd det som ett sätt att välja den verklighet ni vill uppleva, eftersom det är vad ni gör hela tiden, och om ni fokuserar på det goda i er själva och andra, kommer ni att se fler bevis på de godas spel i världen. Om ni fokuserar på det faktum att ni är Källans Energi i en fysisk kropp, kommer ni att känna mer av er Gudomlighet som flödar genom er hela tiden, och det är den bästa möjliga användningen av ert fokus.
Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har glatt oss åt kontakten med er.
Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...