Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 26 juni 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton 26 juni 2021

Ställ Er Själva Den Här Mycket Viktiga Frågan ∞ 9D:s Arkturiska Råd, Kanaliserad av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi observerar inte bara er uppstigning där på Jorden. Vi försöker hjälpa er, utan att störa er tillväxt och utveckling, och det är mycket utmanande för oss, men vi älskar bra utmaningar. Vi märker till och med när ni gör den minsta lilla förbättring av er totala vibration som ett kollektiv, och vi har märkt att det mänskliga kollektiva medvetandet nu har en vibration som är markant högre än för bara några dagar sedan.

Vi märker hur ni alla påverkas av kollektivets högre vibrationstillstånd, och det är så roligt att bevittna att så många människor finner sin glädje. Ni måste förstå att oavsett vad som än händer i världen idag, så har ni alltid möjlighet att vibrera i en sådan utsträckning i de högre frekvensområdena, att det inte påverkar er. Vi vill också att ni alltid känner er anslutna känslomässigt till era medmänniskor, och känner medkänsla för alla andra, men ni måste också fokusera på er själva och hur ni vibrerar ibland, om ni verkligen vill se en förändring i världen omkring er.

Och tillräckligt många har bestämt sig för glädjen, att leva sin sanning, att vara i ett högre vibrationsläge som gynnar alla. Ni är alla sammanvävda med era energier, med era berättelser, med er historia, och kan därför inte göra annat än att gynna andra när ni bestämmer er för att göra något som gör er glada. Ni är fria att alltid bestämma vad ni fokuserar på, och kan välja att vibrera på ett sådant sätt att det blir till större värde för det mänskliga kollektivet, och det medvetande ni alla delar tillsammans som en.

Ni vet vad som ger er glädje, ni vet vad som försätter er i ett högre vibrationstillstånd, och ni vet också vad som sänker er vibration, så ni måste faktiskt välja. Ja, det finns vissa saker i livet som ni måste möta och vissa saker ni måste göra, och det finns definitivt sådant ni måste känna. Men det finns stunder när ni kan bestämma er för om ni ska sitta och vältra er i självömkan, genom att tänka på något som hände för länge, länge sedan, eller istället välja det ni vet kommer att få er i ett tillstånd av inre frid, eller får er att känna kärlek eller upprymdhet. Detta är den ultimata användningen av er fria vilja.

Ni har inte bara er fria vilja att göra det ni vill göra; ni har också er fria vilja att kunna välja att fokusera på det ni vill fokusera på. Och det är den ultimata kraften. Ni har styrkan att flytta kompassnålen för hela det mänskliga kollektivet, och när ni gör det är ni inte själviska, eftersom ni bestämde er för att fokusera på det som ger er glädje. Ni har lagt grunden för andra att följa i era fotspår. Ni kan alltid vara ett mycket positivt exempel för era medmänniskor, samtidigt som ni påverkar dem på sätt som de förmodligen inte känner till. Det är ett mycket enkelt val för er, men ändå, hur ofta gör ni det medvetet?

Ställ bara den mycket viktiga frågan till er själva, och fatta ett sedan ett beslut om att vara en del av den grupp människor som påverkar medvetandenivån, och den totala vibrationen för hela mänskligheten, då får ni vårt stöd och stöd från så många andra högre dimensionella varelser.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...