Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 mars 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 20 mars 2022

 

Låt Ert Ljus Lysa och Aktivera Alla

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har varit intresserade av evolutionen av ert medvetande som ett kollektiv eftersom vi är intresserade av evolutionen av vårt medvetande. För oss är processen ganska enkel. Det finns inget som hindrar utvecklingen av vårt medvetande. Ingenting och ingen kan hålla oss tillbaka, inte ens vi själva. Vi bara upplever det, och vi gör det från ögonblick till ögonblick.

Ni, å andra sidan, har så mycket att tänka på, så mycket som oroar er, och det finns hinder för utvecklingen av ert medvetande på grund av de som drar nytta av att hålla er rädda, splittrade, små och maktlösa. Och så, er resa är fascinerande för varelser som oss som har det så lätt. Vi drar också nytta av utvecklingen av ert medvetande, eftersom vi är ihopkopplade. Vi är alla sammankopplade i detta universum, och vi har en mycket stark medvetenhet om denna sanning.

Vi vill att ni ska kunna uppleva utvecklingen av ert medvetande på ett sätt som ligger närmare vårt, eftersom vi njuter av resan här i den nionde dimensionen, och för det mesta gör ni inte det. Mycket av smärtan och kampen som ni upplever där beror på programmering som ni har anammat som er övertygelse, och det är något som vi skulle vilja hjälpa er med. En av de tyngre övertygelserna som vi ser er alla släpa runt är att ni ska göra något just nu som ni inte gör. Ni tenderar att fokusera på det som inte händer i era liv, och har en tendens att döma er själva väldigt hårt för det ni inte åstadkommer.

När ni vet att ni har ett mål för er själva, är det ännu värre än när ni bara har en känsla av det ni ska göra men som ni inte gör. Det är något som känns värre för er. Det är inte i sig värre. Det är bara så ni upplever det. Vi är här för att hjälpa er. Vi är här för att påminna er alla om att ljusets enda uppgift är att lysa. Det enda ni behöver fokusera på är att hitta ljuset inuti er och lysa upp det så starkt ni kan.

Nu kan vi redan se era sinnen arbeta med den. Ni kommer att säga till oss, ‘Men jag vet inte vad det är som jag ska göra, så hur kan jag lysa med det ljuset?’ Sanningen är att lysa ert ljus inte handlar om att göra. Det är en känsla. Det är en vibration. Det är något som ni sänder ut från ert centrum, från er kärna, och allt ni behöver göra för att lysa det ljuset är att fokusera där. Fokusera inom er på sanningen att ni är ett Källenergiväsen. Och som uppvaknade själar kan ni göra det, och ni kan känna Källans kärlek och ljus flöda genom er. Och när ni gör det känner andra det. Andra tar upp den sanningen. Ni blir då en som aktiverar omgivningen och resten av kollektivet och det är tillräckligt.

Att ni är ljuset, att veta att ni är ljuset och att sedan lysa med ert ljus är tillräckligt för att sätta på er agenda för vilken dag som helst och för hela livet. Snälla släpp haken på er själva. Det här är vad ni kom för att göra. Allt annat är bara uttrycket för det ljus som ni känner, och det kommer naturligt för er i stunden, så oroa er inte ett ögonblick om det, vad det är och om ni gör det.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...