Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 maj 2019

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 maj 2019

Den ena procenten och nittionio procent ∞ 9D Arkturiska Rådet

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ansluta till er alla.

Vi fortsätter vår undersökning av de olika tidslinjer som har bildats framför det mänskliga kollektivet och vi kan se hur ni tar er närmare och närmare en tid med större välstånd för alla. Vi vet att det har funnits en obalans av resurser på er planet under en längre tid. Vi vet om er en procent och era nittionio procent och vi vet hur mycket ni vill balansera saker i er värld. Ni vill ha det som är rättvist. Ni vill ha det som är rätt. Ni vill kunna leva utan kamp ​​och ni vet att det är möjligt.

Vad har varit tillvägagångssättet till denna obalans har hittills varit att åsidosätta en procent, att hata dem och att vilja se väldigt dåliga saker som händer på grund av de orättvisor som ni är medveten om. Och ni kommer också att inse att det finns många andra orättvisor som ni kommer att lära er om under de närmaste åren, saker som ni misstänkte var sanna, eller att ni trodde skulle kunna vara rykte eller spekulation. Det är mycket för alla att hantera när ni står inför sanningen i den ekonomiska obalansen och hur den hålls på plats.

Nu, vad ska förändras? Hur är det att ni vill få jämlikhet och rättvis fördelning av era resurser? Det kommer inte att komma ifrån andra. Det kommer inte att komma ifrån att ta bort från den procenten mer av vad de har. Denna balansering av vågorna kommer från er bekräftelse att er sanna kraft kommer inifrån er. Och de av er som vet att ni skapar er verklighet vet med varje fiber av er varelse att ni kan skapa den verklighet ni vill uppleva utan att sätta er i den övre, övre klassen av den ena procenten.

Ni kan skapa er verklighet med energi. Ni kan skapa er verklighet med vibrationer, och fler och fler av er ger er möjlighet att göra det. Genom att släppa hat, förbittring, ilska och allt annat ni håller på, kommer ni att få tillgång till mer av er inre kraft. Ni kommer att kunna dra in i riket med oändliga möjligheter, ett rike som ni kan använda för att ge er alla erfarenheter som ni vill ha.

Det är dags att låsa upp alla era krafter och att känna er som skapare av er verklighet som ni alltid föddes för att vara i denna livstid. Det är dags att skapa balans inom er och när ni balanserar energierna i er vet ni hur kraftfulla ni är och då känner ni igen att pengar och politisk positionering inte är det som gör någon kraftfull. Det är ni. Ni är de som gör er kraftfulla och vi uppmanar er att hitta den kraften inom er just nu.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har uppskattat anslutningen med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...