Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 oktober 2019

Det Arkturiska Rådet den 26 oktober 2019

 

ERA RESOR ÖVER HELA GALAXEN

DET 9:E DIMENSIONELLA RÅDET

kanaliserat av Daniel Scranton

 

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi håller på att utforska vilka av era personlighetsdrag som kan tilldelas de olika stjärnsystemen som ni alla är från ursprungligen. Vi vet till exempel att den egenskap som är förknippad med att hjälpa andra, att vara till tjänst, är något som ni har fört med er till jorden och till er själva från stjärnsystemet Sirius. Ni inkarnerade där för att utforska det temat. Temat att vara i tjänst blir då en del av er och ni är alla där för att integrera dessa olika teman och aspekter av jaget. I vissa exempel som Sirius, Plejaderna och vårt lilla stjärnsystem, är det uppenbart. Ni får er förmåga att lära ut och läka andra från det Plejadiska stjärnsystemet. Ni får er benägenhet till andlig utveckling från vårt stjärnsystem i Arkturus.

Vissa stjärnsystem är mer ett mysterium när det gäller vad de har bidragit med i utvecklingen av det mänskliga medvetandet. När ni till exempel inkarnerade i Orionsystemet utforskade ni offermentalitet och förtryck. Och så löser vi upp de egenskaper som finns i er som kan härröra till den tiden då ni var i Orionsystemet och ni var antingen en förtryckare eller ett offer. De flesta av er spelade båda roller och det är också något vi vill att ni ska känna igen så att ni kan omfamna att ni ibland har spelat i mörkret, precis som de som vill förtrycka er nu har gjort.

Det är vår teori på denna punkt att ni utforskade offer och förtryck för att så småningom skaffa er egenskaperna för balans och måttlighet från dessa liv. Det är ett system som gick från stort krig till enorm fred så er tendens till att vilja ha fred kommer från er förening med Orion-systemet.

Ni reste alla från stjärnsystem till stjärnsystem på väg till Jorden och Jorden var alltid tänkt att vara en smältkärna i galaxen där en ras av varelser, mänskligheten, skulle ha möjlighet att ta med alla dessa drag, alla av dessa aspekter tillsammans och integrera dem i enhet och helhet. I stjärnsystemet, känt som Antares, utforskade ni också teman som är något av en gåta när det gäller hur de har bidragit till det mänskliga tillståndet och personligheten som är idag. I det Antariska systemet skapade ni androider och de androiderna gjorde så småningom uppror och det var också ett stort krig där. Er önskan att utforska teknik till de ultimata höjderna och jakten på en balans där också, är uppenbar i er historia och historien om det Antariska systemet.

Vi tror på denna punkt att tiden ni alla tillbringade i Antares stjärnsystem var tänkt att få er att lita på ert intellekt till den grad ni har. Människor på jorden sätter mycket mer tro på vetenskapen än vad ni gör, i det ni inte kan se och beröra och bevisa. Och så är det vår arbetsteori om hur de Antariska rötterna som ni har påverkar er nu.

Vi vill förstå er historia i denna galax och hur den har påverkat er eftersom vi vill hjälpa er att integrera alla aspekter av er själva, göra fred med vem ni har varit och vem ni är och när ni har den inre friden och ni känner er hela och fullständiga, då är ni redo att skifta medvetandet. Det har varit en lång resa, inte bara på planeten Jorden utan genom hela galaxen och universum för er alla. Och när ni accepterar allt ni är och allt ni har varit, för ni er närmare och närmare ögonblicket för uppstigningen.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

Du gillar kanske också...