Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 oktober 2021

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 26 oktober 2021

 

De Senaste Aktiveringarna

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket nöjda med era framsteg, eftersom vi mäter den övergripande vibrationen av det mänskliga kollektiva medvetandet. Vi övervakar er noga, när vi bestämmer vad nästa sats av energier vi ger er behöver innehålla för att aktivera fler människor till den medvetandenivån som ni alla strävar efter. Den femte dimensionen är en nivå av medvetande och inte en plats som ni går till. Ni är i färd med att skapa er femtedimensionella verklighet, er femdimensionella Jord och ert femdimensionella samhälle, och det är bra för er att veta det. Det är bra för er att inse att detta inte är något som bara finns i förväg eller något som bara görs för er. Det är något man gör som ett kollektiv.

Faktum är att allt som ni lever där på Jorden just nu handlar om att hjälpa er att bestämma vilken typ av verklighet ni vill gå in i härnäst, och ni gör detta individuellt och kollektivt. Ni går in i en tid där alla kommer att få bestämma hur deras individuella verklighet ser ut och känns, och ni kommer också att förstå att oavsett vad någon annan gör, tänker, säger, känner eller lever, så bidrar de till helheten. Ni kommer att ha en förståelse för kopplingen mellan allt medvetande, alla varelser, allt som är, och det kommer att hjälpa er att bestämma vad ni vill göra härnäst. Ni kommer inte att undra om ni gör rätt sak, eller om ni gör tillräckligt för att vara till tjänst, för ni kommer bara att veta att allt ni väljer och allt ni gör är till tjänst för någon, någonstans, och det kommer också att vara till tjänst för hela mänskligheten.

Nu, för att komma till den vackra punkten i ert medvetande som vi berättar om, har ni också nytta av hjälp, och om den hjälpen kommer från oss eller andra varelser spelar egentligen ingen roll. Men om ni känner en samhörighet till oss och ni gillar vår vibration, då hjälper det verkligen er att öppna upp er för oss för att ta emot de aktiveringarna. Aktiveringarna ger er mer av en inre påminnelse om att ni stiger upp, att ni blir ert högre jag och att ni når de högre nivåerna av medvetande. Ni gör dessa saker hela tiden, vare sig ni inser det eller inte, och om ni lägger ert fokus på det, istället för att kritisera världen som den är idag eller världsledarna som de är, så kommer ni att ha en mycket lättare och roligare tid att stiga upp.

Det här är en tid för er att fokusera på hur mycket ni kan ta emot eftersom allt ni får kommer ni att få nytta av, och det kommer att vara bra för alla, överallt. Och när vi arbetar med dessa energier som ger er dessa aktiveringar, lyssnar vi också på er, och vi vet vad era önskemål är, och vi vill bara att ni ska veta att de aldrig faller för döva öron, inte när de riktas till oss. Vi älskar er. Vi avgudar er, och vi försöker skapa detta femtedimensionella plan tillsammans med er.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

Du gillar kanske också...