Arkturierna via Daniel Scranton, 10 oktober, 2017

Arkturierna, 10 oktober 2017

 Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Det är en perfekt tid för er att uttrycka er själva som de ni vet att ni verkligen är. Vad världen behöver nu, mer än något annat, är äkta genuina människor. Ni behöver fler exempel på autentiska människor för att inspirera andra, och för att ge andra en möjlighet att förstå sig själva. Ni förstår, när ni är sanna mot er själva är ni till större nytta för era medmänniskor, än om ni låtsas att vara någon som ni tror att ni bör vara.

Även om den ni tror att ni bör vara, är någon som gör vad som helst för att stå till tjänst, så hjälper ni inte någon genom att låtsas vara någon annan. Och ni är till mest nytta när ni erkänner att ibland måste ni bara koppla av. Ni behöver hedra er själva så att andra kan följa ert exempel. Om ni ska skapa en ny Jord där alla respekteras, erkänns, hedras, uppskattas och där alla behandlas likvärdigt, då måste den Jorden har rum för alla som de verkligen är.

Nu pratar vi inte om att låtsas vara någon eller något för att imponera på andra människor. Vi talar också om det behov som en del av er känner för att vara den perfekta andliga personen, för att vara den perfekta New Age-människan. Att var uppvaknad och upplyst innebär att acceptera alla delar av sig själv. Det betyder inte att ni måste göra allt som ni tror att en andlig och uppvaknad person gör.

Var snälla mot er själva och hedra era behov och önskningar, därför att det är den versionen av er som kommer att vara till stor hjälp för andra, som också behöver få lov att vara sig själva. Ni ger varandra den tillåtelsen när ni erkänner att vilka ni är som individer är unikt, och inte behöver passa in i någon förutbestämd version om vem som är andlig och vem som är uppvaknad.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...