Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 augusti 2019

Det Arkturiska Rådet, 27 augusti 2019

Via Daniel Scranton

De Kommande Förändringarna

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över kontakten med er alla.

Vi är mycket entusiastiska över de kommande förändringar som vi ser för mänskligheten i en inte alltför avlägsen framtid. Vi vet, att ni alla vet vad det verkliga problemet är med mänskligheten, och det är så viktigt. Förr i tiden hade det funnits fler människor som hade sagt att: ”Problemet är att vi behöver DENNA personen från DET HÄR politiska partiet i regeringen”. Eller så skulle de ha sagt: ”Dessa människor har fel, så vi måste besegra dem eller eliminera dem, så att de som har rätt kan härska.”

Men vad ni nu är medvetna om är en sanning så stor att den inte kan ignoreras, och det är att mänskligheten behöver medkänsla och att komma överens om ett gemensamt mål. Ni behöver mer enighet. Ni behöver mer acceptans. Ni behöver mindre beskyllningar och mer personligt ansvar, och det finns människor som håller på att vakna upp till dessa sanningar, människor som ni inte skulle förvänta er har dessa insikter. De säger att när ni väljer sida och går till ytterligheter blir ingenting uppnått – människor känner sig bara splittrade, osäkra, rädda och en massa andra otrevliga saker.

Den insikten som fler människor har om detta grundläggande problem, är hjärtevärmande. Det är uppmuntrande att se att så många tar emot denna kunskap och förändras tack vare denna vetskap. Med andra ord, när ni kan förstå att det egentligen inte fungerar att kalla den andra sida för ”dålig” eller ”ond”, kommer ni att förändras. Ni kommer att vilja ha mer från er själva. Ni kommer att hitta en gemensam grund. Ni kommer att vilja se den andra sidan ur deras perspektiv och förstå dem, så att ni kan kliva ner från era höga hästar och träffa dessa personer, var de än är, och kanske till och med lyssna med ett medkännande öra.

Nu ser vi att människor inte bara kommer till dessa slutsatser som vi har skissat här, utan vi ser också hur de agerar efter dem. Vi ser också individer som är redo att sträcka ut en hand till dem som de har grundläggande meningsskiljaktigheter med, och försöka hitta känslan av gemenskap. Ni gör ofta detta med era familjemedlemmar. De som ni är oense med i mycket känsliga frågor är fortfarande människor som ni älskar och vill umgås med, och det är viktigt. Det är vad mänsklighetens gemensamma medvetande är sprunget ur.

Det föds ur villigheten att acceptera era familjemedlemmar som är mycket, mycket olika er på en mängd olika sätt. Och när ni älskar dem, är det den signalen ni skickar ut till hela Universum. Signalen är att skillnaden inte behöver leda till hat, splittring eller en önskan om att segra. Denna rörelse som vi ser på Jorden är mycket lovande, och vi lovar er att det bara kommer att bli bättre. Vi lovar er att den enighet som söks just nu kommer att leda till några mycket stora förändringar på Jorden.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...