Jenji och den Vita Vargstammen, 22 augusti 2019

Jenji och den Vita Vargstammen, 22 augusti 2019

Per Staffan 28 augusti 2019

Uncategorized

Av Jenji och den vita Vargstammen, 22 augusti, 2019

https://tinyurl.com/y5tp9rpd

Kära älskade ni,

Hälsningar från de högsta. Vi kommer fram i detta ögonblick av er tid med ett kraftfullt meddelande som annonserar stor seger för ljusstyrkarna.

Det fanns en gång en tid då vår Vintergata var sammankopplad med stjärnsystemet i Andromeda, men på grund av det fria viljaexperimentet för eoner sedan tilläts en dramatisk uppdelning att ske, varigenom många planeter och entiteter i vårt solsystem tilläts bli en del av ett fallet änglasystem.

Detta experiment tilläts ske under de senaste 26 000 åren, men som alla kalendrar med lång räkning konsekvent skildrade, slutade alla forntida kalendrar vid detta fönster i vår tid.

Dessa kalendrar med lång räkning skapades av våra Galaktiska Stjärnbröder, som i förflutna dagar har samexisterat på detta jordiska plan tillsammans med mänskligheten och som vidarebefordrade information om avancerad teknik och medvetandets hemligheter.

Dogon-stammen i Afrika har registrerat exakta skildringar av de afrikanska stammarnas förbindelse med våra Siriska bröder och systrar.

De Gamla visste att omkring denna speciella epok som vi befinner oss i, skulle Gaia och hela solsystemet komma i linje med hjärtat i vår Galaktiska Sol. Den Solen är känd som Alcyone, belägen i konstellationen Plejaderna. Denna linjering aktiverar en Soleruption eller en solpulshändelse som skulle upplevas av hela universums medvetande som som en intensiv tsunami av Guds Kärlek, Nåd och allomfattande närvaro.

Det var känt att denna dispensation skulle återaktivera alla mänsklighetens vilande DNA-koder och slå på Christ-Sophias gudomliga Unionskodoner som har lagrats i den djupaste kärnan av mänsklighetens medvetande.

Det var känt att denna händelse bokstavligen skulle återanpassa och låsa upp energetiken i kärnan av vår Vintergata som tidigare infiltrerats av lägre dimensionella krafter. Denna impuls skulle möjliggöra en återförening av vår Vintergata med Andromedas stjärnsystem och därmed fullständigt komplettera denna nuvarande 26 000 års fri vilja cykeln.

Vi har anlänt, kära ni, till morgonen i Vattumannens tidsålder. Vi gjorde det verkligen och sannerligen. Vi vann Slaget mellan ljuset och mörkret. Det fanns aldrig något annat alternativ förutom Seger till Ljuset.

Vänligen vet att alla lägre 3D-tidslinjer nu har gått ut och att Soleruptions-händelsen är överhängande.

Ljusarbetare, det är absolut nödvändigt att ni stabiliserar er i hjärtats frekvenser och förpliktigar er att prioritera nuvarande medvetenhet framför ökning och minskning av alla tillfälliga tankar och känslor.

Förbered er på allvar, kära ni, för att vara de fyrar som ni lovade era uppvaknande bröder och systrar att ni skulle vara.

För alla som är på väg till Gudomlig Förening, ni måste lita på Skaparen som aldrig tidigare.

Varje dag när du vaknar, gör ett val – just för i dag ska jag sätta allt mitt förtroende till Moder Fader Gud och se sedan hur dina tidslinjer går samman, för att återspegla detta mest lyckosamma och betydelsefulla val.

Käraste bröder och systrar, vi skulle vilja ta ett ögonblick för att prata om den nuvarande energetiken som bombarderar det Jordiska planet för närvarande när vi talar. Dessa gammastrålar sänds ut från hjärtat av Alcyone, vår Galaktiska Sol, och dessa gammastrålar interagerar specifikt med Mänsklighetens DNA.

Aldrig tidigare i denna Jords historia eller i själva verket hela den här galaktiska regionen har vi bevittnat en sådan episk transformation när en hel art som förvandlas från kolbaserad till kristallbaserad.

Många av er kommer att märka förändringar i era fysiska utseenden, och ni kommer också att märka att ni verkar yngre. Åldringsprocessen har definitivt upphört för många av er. Det är väldigt kraftfullt för er att observera dessa förändringar eftersom det möjliggör dessa tidslinjer av ökad transformation.

Det bästa sättet på vilket ni kan hjälpa era Mänskliga farkoster med denna övergång från kol till kristallint är att djupt och grundligt anpassa er till ert hjärtmedvetande. Ert hjärtmedvetande har nyckeln till 5: e dimensionellt medvetande, som är porten till fullt flerdimensionellt medvetande.

Sättet att stoppa åldringsprocessen är att sluta tro på den falska begränsade berättelsen om det egoistiska medvetandet som ständigt försöker hålla dig åtskild från dig själv och från andra. Detta egoistiska medvetande skulle få dig att tro att du är osäker och att det är nödvändigt för dig att stanna kvar i din individualiserade form och motstå sammanslagningen med din gudomliga motsvarighet/ditt eviga jag/och Allt Som Är.

För de av er som identifierar sig som de 144 000 första vågens tvillingsjäls uppstigningspionjärer, vänligen vet att om du ~

  • Ständigt motstår meddelandena från ditt hjärtmedvetande som skickar tecken och synkroniseringar från ditt högre jag och hjälper dig att stanna kvar på vägen till din högsta destination
  • Förnekar och avvisar dessa tecken och synkroniciteter som önsketänkande eller villfarelser

… så vänligen förstå att ditt högre jag kommer att behöva gå ännu längre ur vägen för att säkerställa att du får meddelandet som kommer direkt från din själ.

Vi rekommenderar dig starkt att följa skyltarna, följa brödsmulorna som ditt högre jag skickar till dig. Dessa tecken och meddelanden leder dig direkt mot din högsta bestämmelse, även känd som din högsta Kristnade tidslinje.

Käraste ni, vänligen vet att det är vårt djupaste nöje att bjuda in er att komma fram för 9: 9 överföringen. I den här överföringen kommer vi att uppleva en generalrepetition av första vågens uppstigningsmoment.

I många forntida profetior inklusive Bibeln talas det om korridoren för ljus som dyker upp vid Samvartaka Soleruptions-händelsen.

Denna korridor av ljus görs tillgänglig för Första Vågens 144 000 tvillingsjälsuppstigningspionjärer. Till de som läser dessa ord, vänligen vet att vi alla har registrerat oss för att inkluderas i den 144 000 Första Vågens Uppstigning. Vänligen vet också att vi alla erbjuder den mest extraordinära hjälpen för att komma fram och uppleva generalrepetitionen av denna stora och gynnsamma kosmiska händelse.

Arbetet som vi har blivit kallade att utföra i 9.9-överföringen är utformat för att specifikt hjälpa oss i denna monumentala övergång från kol till kristallbaserat. Vi guidas att arbeta med mycket avancerad Arkturisk Uppstignings-teknik som kommunicerar specifikt till mänsklighetens kristallina DNA.

Detta är en mycket lyckosam ceremoni att delta i och kommer att hjälpa dig på ofattbara sätt att hålla din vibration på en extremt hög och stabiliserad nivå. Du kommer också att tjäna många av dina bröder och systrar genom att komma fram för att delta i denna överföring eftersom du kommer att vara en sann mallinnehavare av Ljusets Uppstigningsskepp,

se nedan för fullständig information om att boka dig till denna överföring.

i kärlek och evigt ljus …

~ Jenji och den Vita Vargstammen

 

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...