Vivamus via Kerstin Sisilla, 28 augusti, 2019

Mina Vänner! Jag är Vivamus,

Energierna som strålar över jorden nu är mycket starka och påverkar allt och alla på ett eller annat sätt. Det är rena kärleksenergier/ Kristusenergier som strålas och de drar därför upp allt till ytan som ännu inte har omvandlats till ren kärlek. Om lägre känslor kommer till ytan hos dig eller du upplever dem hos andra, blunda inte då utan erkänn att de existerar som rester av vad som varit. Ta känslorna till ditt hjärta och låt dem omvandlas till ren Kärlek.
Hjärnan, som den fungerade tidigare har inte längre någon funktion. Tallkottkörteln i samarbete med hjärtat övertar nu den funktionen. Slappna bara av och låt det ske, omvandlingen av Människans tänkande, varande och kommunikation. Allt detta omvandlas genom förvandlingen av ert DNA, eller låt oss säga återställningen genom detta starka Kärlekens Ljus som nu strålar över Gaia. Att finna er själva, att vara i symbios med ert Högre Jag genom ert hjärta och att kommunicera telepatiskt med varelser både på jorden och i universum är er framtid.

Framtiden ÄR HÄR NU så det är bara att ta för sig, ta emot Ljusets strålar i kropp och själ. Omvandlingen gör er friska samtidigt som de kunskaper ni tar emot ger er tillgång till stora Universella kunskaper som i sin tur ger inspiration till nya uppfinningar, konst, musik, litteratur och allt vad ni önskar.
När det stormar alltför mycket runt er, på grund av att det som ännu ej är kärlek dras till ytan, minns att Lugnet och Friden finner ni i ert hjärta. Dra dig undan en stund för att samla dig, en enskild stund på toaletten är en mänsklig rättighet, eller hur? (ler)
Se framför er den vackra Ljusa Kärleksfulla världen som ni så länge har väntat på. Minns att allt annat än kärlek är en illusion. Världen i fred, frihet och rättvisa i Kärlekens namn och i Guds Fader/Moders famn väntar på er bakom kröken. En del av er undrar ännu om detta verkligen ”är på riktigt” eller om ni är grundlurade. Jag försäkrar er att det är ett verkligt skeende. Ni beträder nu nya tidslinjer som leder er till Ljuset. Allt som ej ännu klarar att existera där på grund av alltför låga vibrationer får tillsvidare härbärgeras på annan plats.

Känn i djupet av ert hjärta och upplev Sanningen där. Sanningen som säger att det nu är dags att minnas er egen Storhet, ert Gudomliga ursprung och er fantastiskt Ljusa framtid med återseendets glädje och lycka. Många, många i Universum och i Agartha (jordens inre) följer er med Kärlek och Glädje. Vi älskar er alla.

Med Kärlekens ljus från er vän Vivamus

Du gillar kanske också...