Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 augusti, 2020

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 27 augusti 2020

 

Uppdraget för det Uppvaknade Kollektivet

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada över att kunna dela den här resan med er alla och att kunna ge er dessa uppdateringar om era framsteg. Vi vet att det har varit svårt där på jorden, och vi vet att många av er är redo att skifta för att bli era Högre Jag. Ni har tillräcklig medvetenhet för att göra det, men ni är fortfarande kvar i den fjärde dimensionen eftersom ni är där för att ledsaga resten av mänskligheten. Ni är där för att påminna dem om vem de verkligen är som Källans Energivarelser, och det bästa sättet att göra det är att visa dem vad det innebär att vara en Källans Energivarelser, att vara en aspekt av Källan.

Ett bra sätt för er alla att öva att leva denna sanning är att inte bara betrakta er själva som aspekter av Källan, och sedan tänka, tala och agera därefter, men man kan också hänvisa till andra som aspekter av Källan när man tänker på dem, i vissa fall, även när ni tilltalar dem. Men när starka känslor kommer upp för er om någon och vad de gör eller säger, är ett bra sätt för er att tänka på den situationen, den händelsen, den omständigheten, att säga till er själva: ‘Jag undrar varför den aspekten av Källan gör det eller säger det.’

Återigen är det bra att träna. Det är bra att praktisera det som ni vet är sant. Om ni tar emot denna överföring och tycker om den, måste ni veta att ni och alla andra som ni känner, och alla andra som ni delar er planet med, är en aspekt av Källan. Ni är alla delar av samma Varelse, och samma Varelse finns i alla bitar. Det är för oss vad vaken betyder, men det räcker inte att veta det. Och om ni vill omsätta den sanningen i praktiken hela tiden, måste ni börja tänka på andra som de verkligen är, inte som de egon de visar, inte som de versioner av Källan som har allt ljus och kärlek vända neråt.

Ni är där för att fokusera på dessa individer på ett sådant sätt att ljuset och kärleken vänds uppåt igen, naturligtvis, för att ni håller dem i det utrymmet. Ni håller dem i kunskap att ni vet vem de verkligen är. Det är det som är viktigt. Det är så ni förändrar världen. Det är så ni höjer medvetandet i er värld så att ingen vill göra de dåliga saker som ni ser och hör att människor gör. Alla saker som görs och som sägs som har potential att kasta er tillbaka till en plats för dömande, det är de ögonblick när ni måste fråga er själva varför den aspekten av Källan kan göra eller säga det den gör.

Vi ser detta som det uppvaknade kollektivets uppdrag och vi ser det som något var och en av er kan göra just nu.

Vi är Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er.”

 

 

Översättning: Bodil

 

You may also like...