Arkturierna via Daniel Scranton, 22 augusti, 2017

Arkturierna, 22 augusti 2017  

Via Daniel Scranton

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi glädjer oss åt att få kontakt med er alla.

Det har varit en ganska tuff resa för några av er, som har inkarnerat för att vakna upp i det här skedet av förvandlingen. Ni har valt att vara ledare för energiskiftet, och det har lett till att ni upplever ett inte så idealiskt tredimensionellt liv. Med andra ord behövde ni en anledning för att vilja gå till ert inre, att vilja uppleva mer än vad den fysiska planeten hade att erbjuda.

Och så sökte ni en tillflykt i meditation och försökte läka er själva genom andliga metoder. Ni sökte kontakt med andra människor, inklusive de från andra delar av galaxen. Och det har tjänat er väl i er strävan att vara i frontlinjen i den här omvandlingen.

Om ni i stället hade bestämt er för att inkarnera till ett perfekt liv med mycket kärlek, överflöd, vägledning, vänner och allt annat som ni traditionellt skulle vilja ha under en livstid, skulle ni inte ha tagit de steg ni har gjort för att vara mer än vad ert fysiska uttryck kunde ge er. Ni hade också mött vissa utmaningar i ert liv så att ni kunde uppleva smärta, trauman och negativa känslor.

Varför skulle ni vilja göra det här? Varför skulle det vara en del av den andliga utvecklig som ni sökte innan ni inkarnerade? Det är genom erfarenhet av vad ni skulle kalla det negativa eller oönskade som ni uppbådar mer energi, som ni utstrålar mer energi och gör att ni blir mer fokuserade.

Ni vill vara femdimensionella skapande varelser som arbetar med vibrationer, och det är vad ni håller på att bli. Det är genom att ansluta er med er själva som ni har kunnat få tillgång till vibrationerna, och det är genom tillgång till dessa vibrationer som ni har blivit duktiga på att skapa er verklighet.

Det första steget är alltid att skapa er själva. Och när ni skapar den femdimensionella versionen av er själva, sätter ni er själva på en tidslinje för en smidig övergång till den femte dimensionen, där ni kommer att ha alla verktyg som behövs för att också hjälpa andra längs deras väg.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av att få vara här med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...