Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 juni, 2020

 

En Portal till Sirius är Öppen & Energierna Kommer In ∞ 9D Arkturiska Rådet, kanaliserat av Daniel Scranton

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att ta kontakt med er alla.

Vi övervakar kontinuerligt de framsteg som ni gör där på Jorden, och vi har uppmärksammat områden där ni konsekvent klarar er mycket bra när det gäller er andliga utveckling och gör framsteg i evolutionen av ert medvetande. Ni har kunnat gå fram till en plats i er mognad där ni tenderar att ta hand om varandra. Ni tenderar att fråga hur ni kan hjälpa till, och ni söker vara tjänande för alla som är i nöd. Vi talar nu inte bara till det väckta kollektivet. Vi refererar till den stora majoriteten av mänskligheten.

Ordet ”humankind” har ordet ”kind” mitt i det, och ni har levt upp till den beteckningen. Människor är i stort sett mer vänliga mot varandra. Tyvärr är de fall där människor inte är vänliga mot varandra det som får hela mediatäckningen. Och så har mänskligheten skapat sin egen form av media. Ni har sociala medier, där det är lättare att hitta goda nyheter.

Många människor ser ner på sociala medier på grund av hur många som bara publicerar om hur bra deras liv är, men till och med det är något som ni kan fira. Ni skulle kunna se på era medmänniskor som lägger ut bilder av sig själva i en vacker miljö, de som ser ut som om de har en fantastisk lyckosam tid, som inspiration. Ni kan sträva efter att finna er själva i en liknande position, även ha massor av kul, eller ett spännande äventyr.

Tillbaka till det vi ser inom mänskligheten. Det har funnits en portal som har tagit in mer av Sirius energier. Sirianerna trappar upp en hel del för att sprida den vackra energin, för att sprida Sirius-stjärnsystemets vibrationer. Det är vad Sirius-stjärnsystemet handlar om. Det handlar om att vara till tjänst. Det handlar om vänlighet.

Och ni har alla öppnat er upp mer för att ta emot dessa Sirianska energier för att aktivera de aspekter av er som vill så mycket att vara till tjänst. Och vi har sett förändringarna, inte bara i era vibrationer, utan också i de vänskapshandlingar som har utbrett sig i mänskligheten under de senaste flera utmanande månaderna där på Jorden.

Och det här är något ni kan räkna med fortsätter för det mänskliga kollektivet, allt eftersom fler och fler individer upptäcker glädjen av att tjäna, glädjen i att hjälpa andra. Det är ytterligare ett annat sätt att ta tillbaka er makt från de som har förtryckt er. Ni kan hjälpa varandra istället för att titta på regeringarna, bankerna och de som har en enorm mängd makt och myndighet för att få deras hjälp. Även om de borde ge er all hjälp, och de bör hållas ansvariga för sina handlingar, och för inaktivitet ibland, behöver ni inte vänta tills det blir förändringar i toppen för att vara vänliga mot varandra och att skydda varandras ryggar.

Ni kan göra det här. Ni gör det redan, och vi är här för att påpeka det för er alla, för vi vet att ni alltid drar nytta av några fler positiva goda nyheter.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft glädje av kontakten med er. ”

Översättning: Mats

The Arcturian Council via Daniel Scranton, June 28th, 2020

Du gillar kanske också...