Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 maj 2022

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 28 maj 2022

 

Det Här är Vad som Verkligen Betyder Något

Det 9:e Dimensionella Arkturiska Rådet,

kanaliserat av Daniel Scranton

 

“Hälsningar. Vi är Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket kapabla att ta emot alla era förfrågningar, även om de alla görs samtidigt. Det är en av fördelarna med att vara ett kollektivt medvetande, och det är också en av fördelarna med att vara icke-fysisk. Ni har två öron att lyssna med, men vi har inga öron, och ändå kan vi känna allt. Vi tar era önskemål som energi som vi sedan kan formatera på ett sätt som det är vettigt för oss. Det är vad Daniel här gör med våra energifulla överföringar, och det är vad vi gör med era energi överföringar. Det är så kommunikation sker på så många andra nivåer än bara ord som talas eller skrivs, och ni får energier från ovan hela tiden, men många av er vill höra en liten röst i ert huvud så att ni vet exakt vad ni tar emot i det ögonblicket.

Andra inser att det finns en subtilitet i kommunikationen som sker från de högre dimensionella planen, eftersom den kommunikationen börjar som energi, och de som verkligen är inställda kan känna dessa energier. Det är vad vi föreslår att ni gör när ni vill kommunicera med oss, med andra icke-fysiska högre dimensionella varelser och kollektiv och med varandra. Inse att det ni projicerar energimässigt har betydelse. Det kommer att tolkas av den som tar emot projiceringen. Se till att ni rensar allt ni behöver rensa ut ur era kroppar, ur era system tills ni känner att det inte längre finns där, och sedan kan ni kommunicera med en annan tydligare. Ni kan anpassa era ord och era avsikter med er energi. Ni projicerar energi hela tiden, och det är sättet på vilket ni skapar er verklighet.

Ni vill vara uppmärksamma på vilka energier ni tar emot och vilka energier ni erbjuder, eftersom tiden för att kunna gömma er bakom ord som ni egentligen inte menar närmar sig sitt slut. Ni håller alla på att bli telepatiska. Ni inser alla att ni är energifulla varelser och att energi spelar roll, och samtidigt förändrar ni ert medvetande. När det skiftet är klart kommer alla att veta att de kommunicerar telepatiskt och energimässigt, och ni kommer att finna mindre och mindre behov av ord. Ni kommer att vara energi varelser som vibrerar med avsikt, och ni kommer att veta att ni är det. Ni kommer att veta vilken vibration ni erbjuder.

Varje gång ni bearbetar en känsla kommer ni närmare och närmare att kunna urskilja exakt vilken vibration ni erbjuder i varje ögonblick. Se till att ni är tydliga energimässigt, om ni vill vara tydliga i er kommunikation och tydliga i ert erbjudande till universum vad det är som ni verkligen vill ha och behöver. Universum, och alla vi inom det, reagerar mer på er energi, er vibration, än vi gör på era ord och till och med era tankar. Om ni ska tala ett mantra, se till att mantrat överensstämmer med den energi ni erbjuder. Om ni ska tänka en tanke, se till att den tanken också är i linje. Ni når dit, steg för steg, dag för dag, och ni kan öva på allt detta med oss, för som vi sa, vi är öppna för att ta emot från er alla hela tiden.

Vi är Arkturiska Rådet, och vi har uppskattat kontakten med er.”

 

Översättning: Bodil

You may also like...