Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 29 juli 2018

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 29 juli 2018

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet.  Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har förmågan att känna när ni alla tar ett gigantiskt steg framåt, och vi har den känslan just nu. Och ni kan tillskriva det allt som händer i er värld nu, men ni förtjänar allt detta eftersom ni har gjort er själva tillgängliga för de energier som ni har tagit emot.

Vad vi ser, hos de flesta av er som är uppvaknade, är en önskan om att ta resten av mänskligheten till en högre nivå. Vi ser er villighet att lyfta upp mänskligheten och bära vikten på era axlar. Vi ser att många av er bearbetar känslor för de andra medlemmarna i ert kollektiv, och viktigast av allt, vi ser att ni vill vara till tjänst.

När ni håller fast vid er önskan om att tjäna, finns det så mycket mer energi tillgänglig för er, eftersom ni har så många medskapare i den icke-fysiska världen som vill arbeta med villiga partners. Vi är så glada över att se hur dessa partnerskap bildas, och vi är stolta över att kunna säga att vi samarbetar med ett stort antal av er som vänder sig till oss. Den drivkraft som knuffar er framåt nu, kommer att ta er till nästa mindre händelse, men alla dessa mindre händelser läggs samman.

Och ni får tillgång till mer av den kärlek som ni i sanning är, bara genom att vara villiga att vara ledarna i denna rörelse, en rörelse som involverar utvecklingen av det mänskliga kollektiva medvetandet. Ert arbete kommer naturligtvis att belönas, men vi vet att ni inte gör det för belöningens skull. Ni gör det på grund av det medkännande och den kärlek som ni har inom er, och ni låter den kärleken och det medkännandet prioritera era tankar.

Det är dags att fler av er ger er själva erkänsla för det fantastiska arbete ni utför. Det är dags att ta emot ett tack från oss i de högre världarna, som är så glada att få samarbeta med sådana underbara, uppvaknade partners.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har njutit av att ha kontakt med er.

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...