Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 oktober 2019

 

Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 17 oktober 2019

 

The Secret Human History ∞The 9D Arcturian Council

DEN HEMLIGA MÄNSKLIGA HISTORIEN ∞ DET 9D ARKTURISKA RÅDET, KANALISERAD AV DANIEL SCRANTON

”Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi har upptäckt många hemligheter om det förflutna som ni har levat där på Jorden. Det är hemligheter eftersom ni inte vet om dem än. Ni har era historieböcker och till och med era teorier om hur livet började där på Jorden och vad de olika stadierna var i er utveckling, men den saknade länken har alltid varit utomjordisk inblandning, maskerad som hjälp. Ibland har ni blivit hjälpta och ibland har ni hindrats, och hela tiden har den mänskliga anden fortsatt att traska vidare, vilket har tagit er till denna punkt i er utveckling.

Om någonting hade gjorts mot ert DNA som hade gått väldigt fel, skulle ni vid det här laget ha sprängt er själva i luften. Men det har ni inte, och det är ett vittnesbörd för alla er som har hållit ljuset för mänskligheten. Och vi talar inte bara om denna livstid. Ni har alla arbetat för mänskligheten i många, många livstider för att ta er till denna punkt där ni befinner er nu, vid randen av en gigantisk medvetenhetsförändring.

Det ni har gjort kunde inte ha åstadkommits utan de av er som var så bestämda att få veta vilka ni egentligen var att de inte bara skulle acceptera någon annans version av historien. Och nu får ni massor av olika versioner av berättelser, och ni ombeds acceptera dem som sanna bara för att de skiljer sig från vad den stora majoriteten av människor skriver under på. Vet bara att ni inte behöver räkna ut allt. Ni behöver inte känna till varje enskild detalj i mänsklig historia för att vara där ni är just nu och för att fortsätta att utvecklas och stiga upp.

Till exempel, om ni skulle fokusera för mycket på vad reptilierna eller Draco har gjort under er historia, kommer ni aldrig till den punkt där ni förlåter och älskar villkorslöst dessa aspekter av er som finns där. De måste få sina hjärtan öppnade av någon. Det kan lika gärna vara ni, för när ni öppnar era hjärtan för de som har för förslavat er och manipulerat er, visar ni era sanna färger som Källenergivarelser.

Vi ber er inte att vara dörrmattor här eller att underkasta er på något sätt. Vad vi säger är att ni blir era femtedimensionella, högre jag genom att släppa agg och dömande och låta alla aspekter av er själva komma till klarhet över att de alla är aspekter av Källan. Det kommer en tid då ni inte behöver någon hjälp, och det finns inget sätt att hindra någon av er, och den dagen närmar sig. Så nu är det en bra tid att släppa alla historier som placerar er i lägret som säger: ’Vi måste besegra de onda och vi måste göra det snart!’

Det ni verkligen behöver är mer kärlek, mer ljus, mer medkänsla, och det kommer bara att komma ifrån tillgången till den oändliga energin från Källan som ni kan komma åt när som helst genom att gå in och känna er omkring efter den.

Vi är det Arkturiska Rådet och vi har haft glädje av att få kontakt med er. ”

 

 

Översättning: Lars-Eric

Du gillar kanske också...